Vyhľadávanie v hovorených korpusoch – začiatočníci

Cieľová skupina
Záujemcovia o prácu s hovorenými korpusmi SNK.
Nadväznosť na
Náplň workshopu
  • základné informácie o hovorených korpusoch SNK
  • vnútorná štruktúra hovorených korpusov SNK
  • hľadanie na základe atribútov (word, lemma, tag, CQL, pron)
  • hľadanie na základe štruktúrnych značiek
  • špecifické položky v kategórii referencie a štruktúry
Dĺžka trvania
2 hod.