Vyhľadávanie v korpusoch – pokročilí

Cieľová skupina
Pokročilí používatelia, ktorí dokážu samostatne vyhľadávať v SNK.
Nadväznosť na
Náplň workshopu
  • odpovede na špecifické otázky súvisiace s vyhľadávaním materiálu v korpusoch
Dĺžka trvania
celodenný seminár