Vyhľadávanie v korpusoch pre učiteľov – pokročilí

Cieľová skupina
Učitelia I. a II. stupňa a študenti učiteľských smerov.
Nadväznosť na
Náplň workshopu
  • námety na využívanie databáz SNK pri príprave školských cvičení, príp. aktívnu prácu so žiakmi na hodine
Dĺžka trvania
2 hod.