Vyhľadávanie v paralelných korpusoch

Cieľová skupina
Prekladatelia, tlmočníci, študenti odboru prekladateľstvo/tlmočníctvo, študenti cudzích jazykov.
Nadväznosť na
Náplň workshopu
  • vyhľadávanie v paralelných korpusoch prostredníctvom NoSketch Engine
  • používanie všetkých funkcií vyhľadávacieho nástroja NoSketch Engine so zameraním na paralelné vyhľadávanie v dvojjazyčných korpusoch SNK
Dĺžka trvania
3 hod.