Vyhľadávanie v písaných korpusoch – začiatočníci

Cieľová skupina
Záujemcovia o prácu s písanými korpusmi SNK.
Náplň workshopu
 • zoznámenie sa s písanými korpusmi SNK
 • oboznámenie sa s možnosťami jednoduchého vyhľadávania prostredníctvom webového rozhrania na stránke SNK
 • vyhľadávanie v nástroji NoSketch Engine
  • hľadanie na základe atribútov (word, lemma, tag, CQL)
  • zobrazenie atribútov, referencií, štruktúr, nastavenia veľkosti riadka a kontextu atď.
  • pozitívny/negatívny filter
  • frekvenčné a kolokačné zoznamy
  • uloženie vyhľadaného materiálu
Dĺžka trvania
3 – 5 hod.
Poznámka
Tento seminár je po dohode možné realizovať aj formou videohovoru (napr. Skype) pre slovakistov pôsobiacich v zahraničí.