Mgr. Beáta Kmeťová

lingvistka

Kontaktné údaje

E: beata.kmetova@korpus.juls.savba.sk, beata.kmetova@korpus.sk
T: +421 (2) 5441 0307, +421 (2) 5443 176 {1,2}, klapka 104
Miestnosť: 35

Profil pracovníčky

Štúdium

2004 – 2009
Filozofická fakulta, Univerzita Komenského, Bratislava, slovenský jazyk a literatúra → Mgr.

Pracoviská

2011 – súčasnosť
Slovenský národný korpus, Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV, v. v. i., Bratislava

Významné ocenenia

2020
Hlavná cena (2. miesto) v súťaži SLOVNÍK ROKU 2020 (Jednota tlumočníků a překladatelů) za dielo Retrográdny slovník súčasnej slovenčiny – Slovné tvary na báze Slovenského národného korpusu
2020
Cena poroty za slovník (1. miesto) v súťaži SLOVNÍK ROKU 2020 (Jednota tlumočníků a překladatelů) za dielo Retrográdny slovník súčasnej slovenčiny – Slovné tvary na báze Slovenského národného korpusu
2019
Prémia za vedeckú a odbornú literatúru za rok 2018 v kategórii slovníkovej a encyklopedickej literatúry (Literárny fond) za dielo Retrográdny slovník súčasnej slovenčiny – Slovné tvary na báze Slovenského národného korpusu

Zameranie

 • výskum v oblasti jazyka a štýlu vybraných textov a autorov
 • správa archívu a banky textov SNK
 • lingvistické spracúvanie textových dát v Slovenskom národnom korpuse: bibliografická a štýlovo-žánrová anotácia textov, riešenie čiastkových lingvistických problémov pri anotácii textov
 • spolupráca pri oslovovaní poskytovateľov a získavaní textov do SNK

Národné projekty

 • Slovenský národný korpus
  Doba trvania: 1.1.2022 - 31.12.2026
 • Slovenský národný korpus
  Doba trvania: 1.1.2017 - 31.12.2021
 • Analýza terminologickej práce Jána Horeckého ako inšpirácia pre terminologický manažment 21. storočia na Slovensku
  Doba trvania: 1.1.2015 - 31.12.2017
 • Budovanie Slovenského národného korpusu a elektronizácia jazykovedného výskumu na Slovensku (tretia etapa)
  Doba trvania: 1.1.2012 - 31.12.2016

Personálna bibliografia

 • GAJDOŠOVÁ, Katarína - KMEŤOVÁ, Beáta - ŽÁKOVÁ, Adriana. Slovko 2011 : počítačové spracovanie prirodzeného jazyka, multilingválnosť. In Jazykovedný časopis, 2011, roč. 62, č. 2, s. 167-172. (2011 - Scopus). ISSN 0021-5597.
 • KARČOVÁ, Agáta - KMEŤOVÁ, Beáta. Slovko 2013 : počítačové spracovanie prirodzeného jazyka, korpusová lingvistika, e-learning. In Jazykovedný časopis, 2014, roč. 65, č. 1, s. 91-98. (2013: 0.139 - SJR, Q3 - SJR). (2014 - Scopus). ISSN 0021-5597. Dostupné na: <a href="https://doi.org/10.2478/jazcas-2014-0008">https://doi.org/10.2478/jazcas-2014-0008</a>
 • KMEŤOVÁ, Beáta - ŽÁKOVÁ, Adriána. Intercorp: možnosti porovnávania a štúdia viacerých jazykov. In Slovenská reč, 2014, roč. 79, č. 1-2, s. 106-111. (2013: 0.106 - SJR, Q3 - SJR). (2014 - Scopus). ISSN 0037-6981. Recenzia na: Mnohojazyčný korpus InterCorp: Možnosti studia. - Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2010. - ISBN 80-7422-058-6. Recenzia na: InterCorp: Exploring a Multilingual Corpus. - Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2010. - ISBN 978-80-7422-042-5.
 • CHLPÍKOVÁ, Katarína - KMEŤOVÁ, Beáta. Slovko 2015. Počítačové spracovanie prirodzeného jazyka, korpusová lingvistika, lexikografia. In Jazykovedný časopis, 2016, roč. 67, č. 1, s. 100-104. (2015: 0.111 - SJR, Q3 - SJR). (2016 - Scopus). ISSN 0021-5597.
 • DEBNÁR, Marek - KMEŤOVÁ, Beáta. Bibliografická a štýlovo-žánrová anotácia dokumentov a textov v Slovenskom národnom korpuse. In Slovenský národný korpus. Texty, anotácie, vyhľadávania. - Bratislava : Mikula, 2017, s. 33-59. ISBN 978-80-88814-98-6.
 • GARABÍK, Radovan - KMEŤOVÁ, Beáta - ŠIMKOVÁ, Mária - ZUMRÍK, Miroslav. Frekvenčný slovník slovenčiny na báze Slovenského národného korpusu. Bratislava : Veda, 2017. 562 s. ISBN 978-80-224-1630-6
 • GARABÍK, Radovan - KMEŤOVÁ, Beáta - KARČOVÁ, Agáta - BOBEKOVÁ, Kristína - MAJCHRÁKOVÁ, Daniela - CHLPÍKOVÁ, Katarína. Retrográdny slovník súčasnej slovenčiny – slovné tvary na báze Slovenského národného korpusu. Rec. Marko Tadič, Patrice Pognan. Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2018. 848 s. ISBN 978-80-224-1699-3
 • KLIMOVÁ, Laura - KMEŤOVÁ, Beáta - KROLČÍKOVÁ, Romana. SLOVKO 2019. Počítačové spracovanie prirodzeného jazyka, korpusová lingvistika, jazyková dynamika a zmeny. In Slovenská reč, 2019, roč. 84, č. 3, s. 343-352. (2018: 0.100 - SJR, Q4 - SJR). (2019 - Scopus). ISSN 0037-6981.
 • KMEŤOVÁ, Beáta - ŽÁKOVÁ, Adriána. Slovko 2023. Počítačové spracovanie prirodzeného jazyka a korpusová lingvistika. In Slovenská reč, 2023, roč. 88, č. 2, s. 153-162. (2022: 0.124 - SJR, Q3 - SJR). (2023 - SCOPUS). ISSN 0037-6981. (Tvorba a rozvoj Slovenského národného korpusu (V. etapa))

Profily pracovníčky na iných stránkach