Beata Taberyová

asistentka

Kontaktné údaje

E: beata.taberyova@korpus.juls.savba.sk, beata.taberyova@korpus.sk
T: +421 (2) 5441 0307, +421 (2) 5443 176 {1,2}, klapka 106
Miestnosť: 38

Profil pracovníčky

Pracoviská

2012 – súčasnosť
Slovenský národný korpus, Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV, v. v. i., Bratislava

Národné projekty

  • Slovenský národný korpus
    Doba trvania: 1.1.2022 - 31.12.2026
  • Slovenský národný korpus
    Doba trvania: 1.1.2017 - 31.12.2021
  • Budovanie Slovenského národného korpusu a elektronizácia jazykovedného výskumu na Slovensku (tretia etapa)
    Doba trvania: 1.1.2012 - 31.12.2016

Profily pracovníčky na iných stránkach