Mgr. Ivor Uhliarik, PhD.

vedúci IT zložky, zástupca vedúcej oddelenia

Kontaktné údaje

E: ivor.uhliarik@korpus.juls.savba.sk, ivor.uhliarik@korpus.sk
T: +421 (2) 5441 0307, +421 (2) 5443 176 {1,2}, klapka 174
Miestnosť: 36

Profil pracovníka

Štúdium

2015 – 2023
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Univerzita Komenského, Bratislava, informatika → PhD.
2010 – 2015
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Univerzita Komenského, Bratislava, aplikovaná informatika → Mgr.

Pracoviská

2015 – súčasnosť
Slovenský národný korpus, Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV, v. v. i., Bratislava
2012 – 2015
ideas2markets, Bratislava (AI researcher and developer)

Zameranie

 • počítačové spracovanie prirodzeného jazyka
 • fuzzy expertné systémy
 • genetické programovanie
 • reprezentácia znalostí a inferencia
 • počítačové videnie
 • morfologická analýza
 • identifikácia vlastných mien
 • rozpoznávanie pomenovaných entít
 • ontologické inžinierstvo

Medzinárodné projekty

 • Viacjazyčné zdroje pre CEF AT v oblasti práva (MARCELL)
  Doba trvania: 1.10.2018 - 30.6.2023

Národné projekty

 • Slovenský národný korpus
  Doba trvania: 1.1.2022 - 31.12.2026
 • Slovenský národný korpus
  Doba trvania: 1.1.2017 - 31.12.2021

Profily pracovníka na iných stránkach