RNDr. Ján Mášik

IT pracovník

Kontaktné údaje

E: masik@korpus.juls.savba.sk, masik@korpus.sk
T: +421 (2) 5441 0307, +421 (2) 5443 176 {1,2}, klapka 137
Miestnosť: 50

Profil pracovníka

Štúdium

1989 – 1994
Matematicko-fyzikálna fakulta, Univerzita Komenského, Bratislava, informatika → RNDr.

Pracoviská

2013 – súčasnosť
Slovenský národný korpus, Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV, v. v. i., Bratislava
1998 – 2012
Wüstenrot poisťovňa, Bratislava (informatik)

Zameranie

  • programovanie
  • informatika
  • automatická konverzia textov