Mgr. Katarína Chlpíková

spolupracovníčka

Kontaktné údaje

E: katarina.chlpikova@korpus.juls.savba.sk, katarina.chlpikova@korpus.sk
T: +421 (2) 5441 0307, +421 (2) 5443 176 {1,2}, klapka 137
Miestnosť: 50

Profil pracovníčky

Štúdium

2003 – 2009
Pedagogická fakulta, Univerzita Komenského, Bratislava, slovenský jazyk a literatúra – dejepis → Mgr.

Pracoviská

2015 – súčasnosť
Centrum ďalšieho vzdelávania UK, Bratislava (lektorka slovenčiny ako cudzieho jazyka)
2013 – 2015
Národný ústav certifikovaných meraní, Bratislava
2012 – súčasnosť
Projekt Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách s využitím elektronického testovania
2012 – súčasnosť
Slovenský národný korpus, Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV, v. v. i., Bratislava
2011 – 2012
British International School, Bratislava (výučba slovenčiny ako cudzieho jazyka)
2011 – 2016
Spojená škola Tilgnerova 14, Bratislava
2009 – 2011
Súkromné slovanské gymnázium, Bratislava

Významné ocenenia

2020
Hlavná cena (2. miesto) v súťaži SLOVNÍK ROKU 2020 (Jednota tlumočníků a překladatelů) za dielo Retrográdny slovník súčasnej slovenčiny – Slovné tvary na báze Slovenského národného korpusu
2020
Cena poroty za slovník (1. miesto) v súťaži SLOVNÍK ROKU 2020 (Jednota tlumočníků a překladatelů) za dielo Retrográdny slovník súčasnej slovenčiny – Slovné tvary na báze Slovenského národného korpusu
2019
Čestné uznanie poroty v súťaži SLOVNÍK ROKU 2019 (Jednota tlumočníků a překladatelů) za dielo Slovník kolokácií prídavných mien v slovenčine
2019
Prémia za vedeckú a odbornú literatúru za rok 2018 v kategórii slovníkovej a encyklopedickej literatúry (Literárny fond) za dielo Retrográdny slovník súčasnej slovenčiny – Slovné tvary na báze Slovenského národného korpusu

Zameranie

  • korpusová lingvistika
  • kolokačná lexikografia
  • kolokácie
  • rozpoznávanie pomenovaných entít