Mgr. Kristína Bobeková

spolupracovníčka

Kontaktné údaje

E: kristina.bobekova@korpus.juls.savba.sk, kristina.bobekova@korpus.sk
T: +421 (2) 5441 0307, +421 (2) 5443 176 {1,2}, klapka 137
Miestnosť: 50

Profil pracovníčky

Štúdium

2010 – 2012
Filozofická fakulta, Univerzita sv. Cyrila a Metoda, Trnava, slovenský jazyk a literatúra → Mgr.
2007 – 2010
Filozofická fakulta, Univerzita sv. Cyrila a Metoda, Trnava, učiteľstvo akademických predmetov – slovenský jazyk a literatúra – história → Bc.

Pracoviská

2012 – súčasnosť
Slovenský národný korpus, Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV, v. v. i., Bratislava

Významné ocenenia

2020
Hlavná cena (2. miesto) v súťaži SLOVNÍK ROKU 2020 (Jednota tlumočníků a překladatelů) za dielo Retrográdny slovník súčasnej slovenčiny – Slovné tvary na báze Slovenského národného korpusu
2020
Cena poroty za slovník (1. miesto) v súťaži SLOVNÍK ROKU 2020 (Jednota tlumočníků a překladatelů) za dielo Retrográdny slovník súčasnej slovenčiny – Slovné tvary na báze Slovenského národného korpusu
2019
Čestné uznanie poroty v súťaži SLOVNÍK ROKU 2019 (Jednota tlumočníků a překladatelů) za dielo Slovník kolokácií prídavných mien v slovenčine
2019
Prémia za vedeckú a odbornú literatúru za rok 2018 v kategórii slovníkovej a encyklopedickej literatúry (Literárny fond) za dielo Retrográdny slovník súčasnej slovenčiny – Slovné tvary na báze Slovenského národného korpusu

Zameranie

  • korpusová lingvistika
  • kolokačná lexikografia
  • kolokácie
  • rozpoznávanie pomenovaných entít
  • terminológia
  • etnolingvistika
  • paremiológia