Mgr. Dušan Žovinec

IT pracovník

Kontaktné údaje

E: dusan.zovinec@korpus.juls.savba.sk, dusan.zovinec@korpus.sk
T: +421 (2) 5441 0307, +421 (2) 5443 176 {1,2}, klapka 174
Miestnosť: 36

Profil pracovníka

Štúdium

1993 – 1998
Matematicko-fyzikálna fakulta, Univerzita Komenského, Bratislava, jadrová a subjadrová fyzika → Mgr.
1998 – 2003
Fyzikálny ústav, Slovenská akadémia vied, Bratislava, postgraduálne štúdium experimentálnej jadrovej fyziky

Pracoviská

2020 – súčasnosť
Slovenský národný korpus, Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV, v. v. i., Bratislava
2018 – 2019
Siemens, s.r.o., Bratislava (scrum master)
2016 – 2018
Accenture, s.r.o., Bratislava (scrum master)
2003 – 2015
ESET spol. s.r.o., Bratislava (vývojár antivírusových aplikácií pre OS X, Linux, BSD a Solaris)

Zameranie

 • počítačové spracovanie prirodzeného jazyka
 • spolupráca pri tvorbe korpusov
 • analýza software a hardware zdrojov a potrieb Slovenského národného korpusu, navrhovanie stratégií a riešenie problémov
 • vývoj software pre špecifické potreby Slovenského národného korpusu
 • systémová a organizačná činnosť pri administrácii počítačovej siete Slovenského národného korpusu
 • údržba počítačovej siete Slovenského národného korpusu

Národné projekty

 • Jazykovokomunikačné aspekty dezinformácií
  Doba trvania: 1.7.2023 - 30.6.2027
 • Slovenský národný korpus
  Doba trvania: 1.1.2022 - 31.12.2026

Profily pracovníka na iných stránkach