Mgr. Michaela Majerčíková

spolupracovníčka

Kontaktné údaje

E: michaela.majercikova@korpus.juls.savba.sk, michaela.majercikova@korpus.sk
T: +421 (2) 5441 0307, +421 (2) 5443 176 {1,2}, klapka 137
Miestnosť: 50

Profil pracovníčky

Štúdium

2008 – 2013
Filozofická fakulta, Trnavská univerzita, Trnava, klasické jazyky → Mgr.

Pracoviská

2013 – súčasnosť
Slovenský národný korpus, Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV, v. v. i., Bratislava
2013 – 2014
Univerzita Komenského, Bratislava (pedagogická prax – latinský jazyk pre farmaceutov)

Zameranie

  • klasická filológia
  • korpusová lingvistika
  • tvorba a editovanie historického korpusu
  • latinčina v historických textoch