Bc. Richard Kováč

IT pracovník

Kontaktné údaje

E: richard.kovac@korpus.juls.savba.sk, richard.kovac@korpus.sk
T: +421 (2) 5441 0307, +421 (2) 5443 176 {1,2}, klapka 106
Miestnosť: 40

Profil pracovníka

Štúdium

1999 – 2006
Fakulta informatiky, Masarykova univerzita, Brno, informatika → Bc.
1997 – 1998
Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského, Bratislava, geografia a kartografia
1995 – 1997
Matematicko-fyzikálna fakulta, Univerzita Komenského, Bratislava, informatika
1993 – 1995
Elektrotechnická fakulta, Slovenská technická univerzity, Bratislava, informatika

Pracoviská

2012 – súčasnosť
Slovenský národný korpus, Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV, v. v. i., Bratislava
2006 – 2010
Oddelenie analýzy a syntézy reči, Ústav informatiky SAV, v. v. i., Bratislava

Zameranie

  • počítačové spracovanie prirodzeného jazyka
  • paralelné korpusy
  • konverzia textov