Mgr. Romana Krolčíková

lingvistka, interná doktorantka

Kontaktné údaje

E: romana.krolcikova@korpus.juls.savba.sk
T: +421 (2) 5441 0307, +421 (2) 5443 176 {1,2}, klapka 104
Miestnosť: 35

Profil pracovníčky

Štúdium

2014 – 2019
Pedagogická fakulta, Univerzita Komenského, Bratislava, učiteľstvo slovenský jazyk a literatúra – občianska výchova → Mgr.

Pracoviská

2019 – súčasnosť
Slovenský národný korpus, Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV, v. v. i. Bratislava

Zameranie

 • jazyk a štýl vybraných textov a autorov
 • bibliografická a štýlovo-žánrová anotácia textov
 • vedenie praktických seminárov na prácu so SNK

Medzinárodné projekty

 • Nové slová – nové médiá – nové tendencie v jazyku a spoločnosti v Srbsku a na Slovensku
  Doba trvania: 1.1.2021 - 30.12.2022

Národné projekty

 • Slovenský národný korpus
  Doba trvania: 1.1.2022 - 31.12.2026
 • Digitálna zbierka slovenskej prózy (DISPRO)
  Doba trvania: 1.7.2021 - 30.6.2025
 • Slovenský pravopis a jeho pravidlá v kontexte súčasnej jazykovedy a jazykovej praxe
  Doba trvania: 1.1.2020 - 31.12.2023

Profily pracovníčky na iných stránkach