Rudolf Hladík

korektor

Kontaktné údaje

E: rudolf.hladik@korpus.juls.savba.sk, rudolf.hladik@korpus.sk
T: +421 (2) 5441 0307, +421 (2) 5443 176 {1,2}, klapka 102
Miestnosť: 2

Profil pracovníka

Pracoviská

2002 – súčasnosť
Slovenský národný korpus, Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV, v. v. i., Bratislava

Významné ocenenia

2005
Cena Slovenskej akadémie vied za budovanie infraštruktúry pre vedu (člen oceneného kolektívu)

Zameranie

 • skenovanie textov
 • kontrola textov po skenovaní
 • OCR

Medzinárodné projekty

 • Strojový preklad európskych jazykov pre používateľov
  Doba trvania: 1.5.2010 - 29.2.2012
 • Slovenčina online
  Doba trvania: 1.11.2009 - 31.10.2011

Národné projekty

 • Slovenský národný korpus
  Doba trvania: 1.1.2022 - 31.12.2026
 • Slovenský národný korpus
  Doba trvania: 1.1.2017 - 31.12.2021
 • Budovanie Slovenského národného korpusu a elektronizácia jazykovedného výskumu na Slovensku (tretia etapa)
  Doba trvania: 1.1.2012 - 31.12.2016

Profily pracovníka na iných stránkach