Slovak Online

Výučba cudzích jazykov cez internet prostredníctvom e-learningu je v súčasnosti bežným a častým spôsobom učenia sa. Žiaľ, neplatí to pre slovenčinu – ktorá stále nemá adekvátny priestor na poli internetu a elektronickej výučby. Mnoho záujemcov o tento jazyk preto nemá možnosť bližšie sa s ním oboznámiť.

Navyše, v súčasnej dobe využívania a pokroku informačných a komunikačných technológií je vytvorenie jazykového kurzu omnoho jednoduchšie a ľahšie zrealizovateľné z technického aj obsahového hľadiska. Vytvorenie internetového kurzu slovenčiny pre cudzincov je teda v súčasnej dobe nielen plne realizovateľné, ale aj žiadané.

Slovak Online je projekt podporený Európskou komisiou v rámci programu Grundtvig – program celoživotného vzdelávania (504873-2009-LLP-SK-KA2-KA2MP).

Tento bezplatný online kurz slovenčiny vychádza v ústrety najmä cudzincom žijúcim na území Slovenska, zahraničným Slovákom, turistom, obyvateľom pohraničných oblastí či študentom, ktorí majú záujem naučiť sa po slovensky. Kurz je rovnako venovaný aj Slovákom žijúcim v zahraničí, ktorým umožňuje udržiavať kontakt s materinským jazykom, so Slovenskom a jeho kultúrou. Internetový kurz im dáva možnosť spoznať slovenčinu z pohodlia domova, vo voľnom čase a zábavnou formou.

Koordinátorom projektu Slovak Online je občianske združenie Edukácia@Internet (http://www.ikso.net) zo Slovenska, ktoré má s vyučovaním jazykov prostredníctvom internetu bohaté skúsenosti. Od roku 2002 spravuje najväčší svetový internetový portál na výučbu esperanta http://www.lernu.net, ktorý má vyše stotisíc registrovaných používateľov, je preložený do 30 svetových jazykov a participuje na ňom vyše 150 spolupracovníkov (prekladatelia, učitelia, korektori).


Partneri projektu:

  • E@I (koordinátor)
  • Studio Gaus
  • Wyższa Szkoła Informatyki, Zarządzania i Administracji w Warszawie
  • Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV
  • Vilniaus universitetas
  • Slovak Centre London


Odkazy: WWW stránka projektu

Pozn.: Pri hľadaní kľúčových slov „Slovak Online“ vo vyhľadávacích portáloch (napr. Google) sa zobrazí aj veľa odkazov nesúvisiacich s projektom. To isté platí aj pre videá umiestnené na portáli YouTube. Riešitelia projektu nenesú žiadnu zodpovednosť za odkazy a videá, ktoré sú indexované na základe prítomnosti slov Slovak a Online kdekoľvek v názve alebo popise rôznych internetových zdrojov. Stránka projektu Slovak Online je http://slovake.eu.

Pozn. k pozn.: Predchádzajúcu pozn. sme tu museli dať. Naozaj.