Slovenský workshop ELRC

Cieľom podujatia bolo predstaviť pracovníkom verejnej sféry platformu CEF.AT, ktorá nadväzuje na už existujúci prekladový systém Európskej komisie MT@EC. Iniciatíva ELRC plánuje vytvoriť jedinečnú databázu jazykových dát, ktorá sa bude využívať pri budovaní prekladového systému pre orgány verejnej sféry vo všetkých členských štátoch EÚ, na Islande a v Nórsku.

Viac informácií o iniciatíve ELRC môžete nájsť na: http://www.lr-coordination.eu/sk.

V prípade záujmu o bližšie informácie kontaktujte, prosím, národného koordinátora pre Slovensko Miroslava Zumríka (elrc @ korpus.sk).

Bulletin z podujatia (pdf, 667 Kb),  editori: Jana Levická, Mária Šimková, Miroslav Zumrík, Adriána Žáková. Grafický dizajn: Michal Slovák.

Príhovory a prezentácie z workshopu: