Pour féliciter 2024!

Želáme vám pokojné Vianoce plné láskavých a srdečných slov a úspešný nový rok 2024!

Kolektív Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra SAV

Vianočnú pohľadnicu nájdete tu.