Používatelia jazyka, jazykovedci a kodifikácia – knižná novinka

Predstavujeme vám novú publikáciu Používatelia jazyka, jazykovedci a kodifikácia od našej kolegyne Alexandry Jarošovej z oddelenia súčasnej lexikológie a lexikografie.

Publikácia ukazuje Slovník súčasného slovenského jazyka z pohľadu kodifikácie. Čitateľ sa tiež dozvie, akú úlohu pri zisťovaní normy hrá frekvencia jazykových prostriedkov a akú ohľad na ich fungovanie v diferencovaných komunikačných prostrediach.

Možno si ju zakúpiť aj priamo u vydavateľa.