Pozvánka na konferenciu SLOVKO 2023

Pozývame vás na 12. medzinárodnú konferenciu SLOVKO 2023, ktorá sa uskutoční 18. – 20. októbra 2023 v Hoteli Devín v Bratislave. Tento ročník konferencie bude rámcovo zameraný na počítačové spracovanie prirodzeného jazyka a korpusovú lingvistiku.

Všetky potrebné informácie o podujatí nájdete v pozvánke a na stránke konferencie.

Registračný formulár na konferenciu zašlite najneskôr do 31. januára 2023 na adresu slovko@korpus.sk.