prim-6.1-public-img-sk adverbs top 1000 words

Nr.FormCount
1potom40262
2veľmi27865
3teraz27700
424130
5hneď19651
6dobre19141
7Potom15469
8stále14619
9treba14536
10dnes13802
11ďalej12049
12ešte11574
13raz10939
14domov10930
15celkom10373
16doma9678
17dlho9633
18viac9438
19znova9165
20trochu8820
21spolu8369
22opäť8352
23Teraz7957
24zrazu7212
25rýchlo6803
26pomaly6732
27často6649
28dosť6451
29znovu6383
30ráno6058
31dávno5977
32predtým5678
33skôr5650
34neskôr5572
35lepšie5572
365422
37najprv5375
38úplne5215
39večer5153
40ťažko5151
41práve4991
42odrazu4949
43napokon4785
44zle4632
45možno4572
46ďaleko4571
47dolu4540
48hore4529
49ticho4525
50Dnes4435
51zároveň4343
52presne4308
53von4264
54čoraz4195
55pritom4184
56väčšmi4164
57Hneď4141
58zase4089
59Raz3977
60nakoniec3863
61pekne3858
62rovno3782
63rovnako3775
64trocha3765
65zasa3700
66ľahko3659
67preč3546
68Najprv3535
69priamo3447
70oveľa3365
71zas3334
72späť3066
73zajtra3037
74poriadne3005
75strašne3004
76pokojne2995
77prudko2973
78vážne2879
79menej2871
80konečne2797
81doteraz2715
82Veľmi2616
83vzápätí2585
84postupne2566
85občas2532
86včera2515
87navždy2502
88nahlas2484
89príliš2459
90hlboko2358
91čoskoro2357
92zavše2353
93Dobre2347
94najlepšie2345
95náhle2326
96skoro2316
97Napokon2311
98Zrazu2302
99náhodou2296
100dnu2296
101skutočne2262
102najviac2197
103najskôr2137
104bližšie2126
105naraz2114
106Vtom2112
107chvíľu2103
108neskoro2082
109opatrne2069
110Treba2005
111ustavične1966
112Ráno1959
113dlhšie1949
114zakaždým1927
115vonku1918
116medzitým1854
117nemožno1846
118jasne1839
119Nakoniec1826
120podobne1800
121dopredu1790
122veselo1778
123márne1731
124zaraz1711
125Stále1708
126mlčky1699
127Odrazu1691
128ľúto1679
129navzájom1671
130Dlho1671
131blízko1650
132dodnes1614
133vysoko1610
134denne1603
135potichu1539
136naďalej1505
137chytro1483
138okamžite1479
139vidno1471
140darmo1448
141netreba1431
142nedávno1424
143zvyčajne1413
144úprimne1409
145Škoda1399
146nečakane1376
147osobne1362
148súčasne1354
149najavo1345
150spokojne1341
151Večer1316
152jednostaj1316
153tesne1314
154pevne1290
155Darmo1286
156večne1285
157Opäť1283
158málo1283
159neustále1280
160Ešte1276
161častejšie1268
162Pomaly1264
163nazad1263
164naspäť1258
165správne1235
166načisto1223
167vyššie1212
168pozorne1206
169zbytočne1188
170vopred1187
171priveľmi1171
172hlbšie1171
173Často1169
174krásne1166
175Práve1157
176krátko1148
177Nato1138
178časom1138
179Neskôr1129
180Konečne1120
181trošku1119
182obyčajne1114
183horšie1114
184ihneď1112
185Znova1109
186popoludní1106
187starostlivo1099
188nato1097
189jemne1071
190tentoraz1059
191naposledy1058
192Vzápätí1040
193Rýchlo1036
194zďaleka1035
195prekvapene1034
196zväčša1033
197prísne1024
198Zajtra1022
199najväčšmi1012
200ochotne1011
201Doma1009
202ľahšie999
203zvlášť996
204nesmierne996
205vtom993
206smutno991
207naveky989
208dozadu985
209mierne972
210Medzitým971
211zlostne969
212zadarmo969
213smutne965
214pravidelne959
215spoločne955
216odjakživa951
217vedno948
218viacej947
219Ktovie946
220prv943
221okolo943
222väčšinou942
223slovensky931
224Včera924
225dokonale914
226ústrety908
227radostne907
228dôkladne906
229rýchlejšie904
230Ťažko901
231dole901
232Ticho896
233onedlho896
234mimoriadne874
235Trochu863
236Čoskoro862
237Chvíľu859
238Znovu855
239Skôr854
240nenápadne853
241neskoršie850
242hlasno845
243Presne840
244neprestajne836
245nevdojak833
246ktovie829
247zima828
248zreteľne813
249šťastne812
250razom808
251vše801
252náhlivo796
253nechápavo793
254nabok785
255spočiatku781
256nahor774
257zvedavo769
258tajne765
259dobrovoľne765
260otvorene761
261riadne755
262Občas755
263nasilu754
264Zavše746
265chvíľami736
266netrpezlivo729
267očividne727
268tvrdo726
269hrdo723
270zhora720
271vďačne719
272zdanlivo717
273Vonku706
274mimovoľne705
275zúfalo703
276tuho703
277Spolu703
278dôverne701
279Najskôr696
280dookola692
281rázne690
282ostro690
283Dosť688
284zblízka683
285verejne681
286trpezlivo681
287zhlboka679
288Zase679
289príjemne676
290dokopy675
291isto674
292nervózne669
293Podobne666
294odteraz665
295absolútne664
296presnejšie663
297nehybne659
298definitívne657
299nadol653
300vzadu651
301krížom647
302zúrivo646
303naplno646
304škoda640
305naskutku640
306rýchle638
307omnoho632
308nadarmo631
309podchvíľou630
310Ďalej630
311mocne627
312voľne624
313vpredu619
314slobodne618
315pešo617
316čisto616
317bokom611
318Spočiatku608
319neuveriteľne602
320zavčasu595
321nechtiac594
322pokorne593
323čudne592
324horko585
325dostatočne585
326zamyslene584
327poobede584
328nesmelo581
329Zároveň578
330zľahka576
331hrozne572
332nemecky571
333nekonečne571
334milo571
335srdečne567
336neobyčajne567
337dokorán559
338najčastejšie558
339nablízku558
340uprene557
341tíško556
342Onedlho555
343Márne555
344smelo554
345neďaleko548
346in548
347normálne546
348napoly546
349Postupne545
350láskavo545
351nežne544
352navonok541
353začudovane538
354priateľsky538
355slušne537
356všeobecne535
357Domov535
358Viac534
359náramne532
360Doteraz530
361Náhle528
362dovnútra528
363čiastočne525
364potajomky522
365dôstojne521
366Tentoraz517
367naskrz517
368Predtým508
369Zle502
370zjavne502
371naoko501
372bezradne501
373Opatrne500
374nižšie498
375naopak497
376veľa495
377statočne495
378dávnejšie495
379vrúcne492
380usilovne492
381maďarsky492
382čerstvo492
383silno490
384Netreba490
385nadovšetko488
386Strašne485
387široko485
388jednoznačne484
389skúmavo483
390včas481
391posmešne480
392pozvoľna470
393slávnostne469
394šikovne469
395sčasti468
396naokolo468
397úspešne462
398Trocha462
399pôvodne462
400nadšene462
401verne461
402ťažšie460
403sústredene460
404živo457
405Najviac457
406vzrušene455
407Dávno454
408bezpečne454
409vpravo450
410vlani450
411beda448
412predčasne447
413dychtivo444
414trpko437
415podrobne433
416natrvalo432
417Zas431
418Pekne431
419krajšie429
420Nečudo428
421chvíľku428
422Zasa425
423prirodzene423
424múdro421
425naspamäť419
426vpred418
427vôkol418
428nažive417
429bolestne416
430oproti415
431nebadane415
432jakživ411
433Prudko407
434vľavo405
435slabo403
436neisto403
437doľava403
438váhavo402
439pomaličky401
440zriedka400
441úctivo398
442Zakaždým397
443iste396
444osobitne395
445napospas394
446Jaro393
447peši392
448duchovne392
449Naraz390
450nanič390
451teplo389
452hlasnejšie389
453načas387
454vyčítavo385
455výborne385
456poslušne385
457Nedávno385
458dôrazne384
459náročky383
460ľudsky383
461Lepšie383
462rozpačito381
463Rovnako381
464konkrétne380
465vnútri378
466Okamžite378
467podvečer377
468Pritom376
469vedome375
470nečudo375
471čochvíľa375
472automaticky375
473presvedčivo374
474zámerne373
475skromne373
476pohotovo373
477vedľa370
478Celkom369
479právom367
480doslova367
481doprava367
482zvonka366
483nanovo366
484Krátko366
485ľahostajne363
486zdola362
487plne362
488vytrvalo360
489nápadne360
490vnútorne357
491Úplne357
492Mlčky357
493Dodnes357
494vecne356
495naprázdno356
496vôbec355
497zmätene354
498potme354
499sprvu353
500zozadu352
501zdvorilo352
502podráždene352
503bezmocne352
504spravidla351
505hlúpo351
506pohodlne348
507Odteraz348
508navidomoči348
509horlivo348
510nepríjemne346
511nemo346
512nádherne346
513malička346
514bojazlivo345
515miestami344
516schuti343
517nemilosrdne342
518momentálne342
519bohato341
520najrýchlejšie340
521prenikavo339
522výrazne336
523podstatne336
524oddávna336
525surovo335
526zvonku334
527husto334
528stručne331
529striedavo330
530Beda329
531navlas327
532poruke325
533hrozivo325
534Horšie325
535Chvíľku325
536dôsledne324
537Chvíľami324
538najmenej322
539naliehavo320
540znezrady319
541meravo319
542ironicky319
543narýchlo318
544vzájomne317
545pošepky316
546chladne316
547osamote315
548chladno313
549značne312
550naschvál312
551Ľahko312
552anglicky312
553poctivo310
554spravodlivo307
555spontánne305
556kruto305
557fyzicky304
558duševne304
559dohora304
560nakrátko303
561zarazene302
562sklamane302
563nevedomky302
564svorne300
565obďaleč300
566zvnútra299
567uznanlivo299
568najbližšie299
569odzadu298
570naširoko297
571zásadne296
572sucho296
573nevidno296
574neveľmi296
575nebezpečne296
576smrteľne293
577silne293
578pyšne293
579horúco293
580Nevedno292
581Nemožno292
582divo292
583viditeľne290
584Neďaleko290
585dennodenne289
586uprostred287
587pomalšie287
588nedôverčivo287
589vášnivo286
590nezvyčajne286
591nevoľky286
592sladko285
593nepokojne284
594naproti283
595hlavne283
596navôkol282
597žalostne281
598relatívne280
599hravo279
600Skoro278
601nedočkavo278
602minule278
603nahnevane277
604zakrátko276
605politicky276
606pohŕdavo274
607zvláštne273
608ukrutne273
609nepriamo271
610intenzívne271
611Hore271
612Dolu271
613úzkostlivo269
614strmo269
615nevyhnutne268
616dodatočne268
617dovedna267
618súhlasne266
619poľahky265
620donedávna265
621clivo265
622nízko264
623osebe263
624naľavo263
625Časom262
626telesne261
627podvedome260
628Naposledy260
629mäkko260
630vľúdne259
631Ustavične259
632podnes259
633napred259
634zrána258
635psychicky258
636Neskoro258
637Popoludní257
638ohromne257
639nanajvýš257
640úmyselne256
641rozhodne256
642Ďaleko256
643úžasne255
644nevedno255
645napravo255
646znútra254
647tichšie254
648hodne254
649Chytro254
650tajomne253
651stroho253
652spolovice253
653silnejšie252
654navyše251
655Sprvu250
656Ihneď250
657ukradomky249
658Čoraz249
659omylom248
660urazene247
661unavene247
662tichučko247
663Pokojne246
664donekonečna246
665bezprostredne246
666zázračne245
667štedro245
668rozumne245
669nevinne245
670Neskoršie245
671zboku244
672rezko243
673lacno242
674výnimočne241
675vyzývavo240
676neslobodno240
677neochotne240
678Najlepšie240
679hej240
680znechutene239
681oficiálne239
682šeptom238
683bezstarostne238
684zdesene236
685nadlho236
686nabudúce236
687hrubo236
688bolestivo236
689sebavedome235
690najďalej235
691nešťastne234
692dohromady233
693kŕčovito232
694latinsky231
695zľava230
696túžobne230
697skrz230
698smiešne229
699Poobede229
700hladko229
701bielo229
702Von228
703Vidno228
704spoľahlivo228
705pokope228
706tlmene224
707Minule224
708lenivo223
709nástojčivo222
710ľútostivo222
711napäto221
712letmo221
713znenazdajky220
714Zbytočne219
715Tesne218
716pridlho218
717nečujne218
718medzičasom218
719ľahučko218
720inštinktívne218
721Súčasne217
722neporovnateľne217
723jasnejšie217
724fajn217
725krážom216
726totálne215
727plno215
728neúnavne215
729odznova214
730zahanbene213
731Oveľa213
732zriedkavo212
733nezadržateľne212
734namáhavo212
735furt212
736bleskovo212
737mravne211
738živa210
739zatým210
740významne210
741Preč210
742predvčerom209
743draho209
744vzorne208
745nateraz207
746červeno207
747spýtavo205
748prevažne205
749náhodne205
750Zaraz204
751rusky204
752nenávratne204
753Mimovoľne204
754bezvládne204
755Zhlboka203
756logicky202
757Hlboko202
758víťazoslávne201
759neznesiteľne201
760hlučne201
761vlastnoručne200
762beznádejne200
763víťazne199
764postojačky199
765fuk199
766doobeda199
767úzko198
768škodoradostne198
769nezriedka198
770Nevdojak198
771násilne198
772Väčšinou197
773Obyčajne197
774poväčšine196
775pravdivo195
776nadránom195
777všemožne194
778prosebne194
779dočasne194
780pobavene193
781hanblivo193
782česky193
783rezignovane192
784pozitívne192
785mechanicky192
786neveriacky191
787div191
788neúprosne190
789napochytro190
790doširoka190
791sťažka189
792načase189
793Možno189
794francúzsky189
795nedobre188
796úpenlivo187
797obrazne186
798naostatok186
799opačne185
800nerozhodne184
801voľky183
802Podchvíľou183
803zodpovedne182
804Pozorne182
805hrdinsky182
806doposiaľ182
807voči181
808Skutočne181
809Prv181
810zlovestne180
811úradne180
812placho180
813Denne180
814najdlhšie179
815dokola179
816čierno179
817maximálne178
818Zatým177
819odmietavo177
820neurčito177
821najradšej177
822ledabolo176
823hojne176
824splašene175
825Potichu175
826Náhlivo175
827Horko174
828hltavo174
829nerušene173
830čestne173
831preveľmi172
832neočakávane172
833záhadne171
834úchytkom171
835Srdečne171
836prednedávnom171
837Okolo171
838telefonicky170
839prudšie170
840odhodlane170
841perfektne169
842ozlomkrky169
843odvážne169
844dosýta169
845zbožne168
846Očividne168
847navečer168
848najhoršie168
849Ktohovie168
850tupo167
851sústavne167
852polohlasne167
853nadmieru167
854falošne167
855prosto166
856priveľa166
857Presnejšie166
858odovzdane166
859nezmyselne166
860sprava165
861nehlava165
862bezočivo165
863Zakrátko163
864rozvážne163
865nezištne163
866nejasne163
867záporne162
868tragicky162
869pozajtra162
870podozrievavo162
871nečinne162
872Jednostaj162
873spredu161
874prázdno161
875nevýslovne161
876Jasne161
877vyjavene160
878trápne160
879primerane160
880paradoxne160
881znepokojene159
882nepretržite159
883minimálne159
884drsne159
885detsky159
886zrozumiteľne158
887zavčas158
888triezvo158
889sprvoti158
890Pôvodne158
891opovržlivo158
892natešene158
893napochytre158
894jedno158
895vhod157
896ktohovie157
897spoločensky156
898skvele156
899príšerne156
900Prekvapene156
901neveriaco156
902naporúdzi156
903mesačne156
904matne156
905zaručene154
906nenávistne154
907každoročne154
908stopercentne153
909prívetivo153
910nesprávne153
911neskutočne153
912Živa152
913vyhýbavo152
914Úprimne152
915súcitne152
916ročne152
917každodenne152
918dobromyseľne152
919zaživa151
920Vpredu151
921priďaleko151
922Najväčšmi151
923hnevlivo151
924bytostne151
925zoširoka150
926zhovievavo150
927podrobnejšie150
928jednoducho150
929rúče149
930obzvlášť149
931tuhšie148
932Priamo148
933previnilo148
934Najčastejšie148
935finančne148
936zdravo147
937uľahčene147
938prekvapujúco147
939nadobro147
940zanovito146
941zákonite146
942jasno146
943elegantne146
944dopodrobna146
945biedne146
946bezhlavo146
947zmierlivo145
948Vďačne145
949škaredo145
950obradne145
951neprítomne145
952chlapsky145
953rezolútne144
954pozornejšie144
955odborne144
956Vlani143
957Spokojne143
958podozrivo143
959oddane143
960nehlučne143
961načistom143
962bežne143
963zasnene142
964naľakane142
965najkrajšie142
966energicky142
967Zvyčajne141
968zhurta141
969zamak141
970suverénne141
971šťastlivo141
972hlava141
973dneska141
974aktívne141
975vystrašene139
976úporne139
977opreteky139
978neúrekom139
979In139
980slastne138
981rovnomerne137
982nepozorovane137
983mrzuto137
984kŕčovite137
985Výborne136
986obratne136
987nazmar136
988Krásne136
989dôležito136
990Veľa135
991špeciálne135
992reálne135
993objektívne135
994nemenej135
995naruby135
996kolmo135
997doslovne135
998Bohvie135
999Vysoko134
1000vedecky134