prim-7.0-public-prf numerallas top 1000 lemmas

Nr.FormCount
1jeden164123
2prvý136557
3dva101516
4druhý97970
5mnohý50467
6tri50300
7viac43734
8viacero31961
9oba27919
10jediný27635
11veľa26551
12tretí22228
13štyri20833
14posledný18612
15raz18264
16päť14389
17milión13402
18mnoho11754
19tisíc10588
20obidva9965
21desať9222
22šesť8303
23málo8299
24sedem7335
25pár7112
26štvrtý6893
27neraz6552
28menej5898
29pol5208
30osem4847
31najviac4638
32sto4553
33dvadsať4490
34prvýkrát4488
35piaty4351
36dosť4151
37dvanásť3730
38ostatný3427
39miliarda3305
40deväť3122
41tridsať2770
42šiesty2762
43dvakrát2740
44dvadsiaty2687
45šesťdesiaty2603
46zopár2498
47siedmy2477
48dvojitý2471
49trochu2426
50viackrát1968
51niekoľkokrát1919
52tridsiaty1912
53sedemdesiaty1848
54pätnásť1843
55ôsmy1799
56štyridsať1789
57nejeden1773
58päťdesiaty1771
59neposledný1771
60osemdesiaty1761
61päťdesiat1674
62mnohokrát1561
63viacerí1519
64deväťdesiaty1508
65desiaty1436
66jedenásť1330
67trikrát1328
68dvojaký1262
69deviaty1260
70jednorazový1211
71dvojnásobný1103
72štyridsiaty1089
73priveľa1073
74trinásť1047
75štrnásť1044
76dvesto1011
77viacej955
78viacnásobný876
79najmenej847
80osemnásť775
81tretina763
82šesťdesiat753
83veľakrát739
84šestnásť738
85nula712
86tristo695
87trinásty678
88oboje676
89dvanásty669
90dvojnásobne642
91jedenásty634
92dvetisíc609
93devätnásty607
94trocha601
95sedemdesiat584
96mnohoraký580
97sedemnásť553
98pätina553
99desatina533
100osemdesiat512
101šestnásty510
102tucet503
103druhýkrát477
104desaťtisíc469
105osemnásty462
106dvadsaťpäť462
107predposledný457
108päťsto447
109štyrikrát416
110nemálo406
111niekoľkonásobne403
112štvrť377
113pätnásty367
114tritisíc341
115trojnásobný340
116mnohonásobne340
117trojitý338
118stý337
119štrnásty330
120trošku329
121päťkrát325
122mnohonásobný319
123sedemnásty316
124štyristo313
125státisíce312
126desaťtisíci312
127deväťdesiat309
128ibidem306
129dvadsaťštyri304
130nultý300
131dvoje300
132bilión290
133devätnásť281
134plno280
135tisíci274
136stotisíc269
137jedenkrát258
138päťtisíc253
139násobne250
140jsem243
141desaťkrát228
142stokrát225
143trojaký215
144poldruha212
145niekoľkonásobný206
146trojnásobne201
147stopäťdesiat191
148polovica190
149viacnásobne188
150nemnohý187
151tisíckrát185
152hodne178
153smartfón173
154štyritisíc166
155štvrtina166
156troška164
157trištvrte164
158sedemsto164
159párkrát164
160tridsaťpäť162
161šesťsto162
162dvadsaťjeden161
163dvadsaťdva161
164dvojako160
165neúrekom156
166osemsto153
167tretíkrát152
168sedemkrát141
169šesťkrát140
170štvornásobne139
171desaťnásobne132
172den129
173moc127
174dvadsaťtri119
175šesťtisíc116
176stonásobne114
177meruôsmy112
178šestina110
179dvadsaťtisíc109
180tridsaťtri107
181štvornásobný107
182neuróny106
183štyridsaťpäť105
184pramálo104
185jako100
186stodvadsať97
187troje96
188dvadsaťsedem94
189desatoro94
190dvadsaťosem88
191obidvoje85
192máličko84
193deväťdesiatdeväť82
194osmina80
195ktero80
196dvadsaťšesť79
197stonásobný75
198jednoho75
199styri74
200tridsaťdva73
201sedemtisíc72
202polovina72
203dvanásťtisíc72
204storaký71
205premnohý71
206osemkrát71
207poslednýkrát69
208zdieľa68
209tridsaťšesť66
210tisícoraký66
211päťnásobne66
212dvestotisíc66
213päťdesiattisíc65
214neveľa65
215milióntina64
216tridsaťjeden63
217tisícina63
218dvestopäťdesiat63
219osemtisíc62
220onlina62
221tristotisíc61
222mnohorako61
223posekaný59
224päťnásobný58
225obojaký58
226desaťnásobný58
227tridsaťtisíc57
228sedemdesiatsedem56
229miliónkrát55
230tisícpäťsto54
231štyridsaťtisíc54
232nadostač54
233dvadsaťkrát53
234dvadsaťdeväť53
235deväťsto53
236adoba53
237tridsaťsedem52
238tridsaťosem52
239sedemdesiatpäť52
240monty52
241trilión51
242štvrtýkrát50
243trimestri48
244nepodobný48
245štyridsaťštyri47
246desiatina47
247štvoro46
248pätnásťtisíc46
249jedinký46
250štyridsaťdva45
251šesťdesiatpäť45
252deväťkrát45
253smartfóny44
254dvojito44
255tyzdne43
256dvojmo42
257primnoho41
258tridsaťštyri40
259jaký40
260ina40
261vrok39
262štyridsaťosem39
263stotina38
264stotridsať37
265päťdesiatdva37
266vica36
267sedemdesiatdva36
268èasto36
269dvestý36
270zhotoviteľa35
271habadej35
272ztoho34
273tridsaťdeväť34
274šesťdesiatjeden34
275jsmy34
276viacmenej33
277stotisíci33
278stoosemdesiat33
279signifikantný33
280piatykrát33
281päťdesiatpäť33
282šimečka32
283sedemnásobný32
284dvanástina32
285stámilióny31
286pocet31
287dvanásťkrát31
288deväťtisíc31
289zopárkrát30
290místo30
291dvojný30
292dny30
293štyridsaťtri29
294štyridsaťjeden29
295štyridsaťdeväť29
296šesťdesiatnásobný29
297postrúhaný29
298nespočetnekrát29
299milion29
300deväťdesiatpäť29
301chu29
302tridsaťnásobný28
303štyristotisíc28
304štyridsaťšesť28
305sedmina28
306miliónty28
307jedný28
308devätoro28
309zirkón27
310tisícdvesto27
311regupol27
312mikroregión27
313dvadsaťpäťtisíc27
314distri27
315tisícnásobne26
316stodesať26
317více25
318komunitný25
319hoden25
320sedemnásobne24
321osemdesiatpäť24
322cej24
323tisícnásobný23
324stoštyridsať23
325šoba23
326šesťnásobne23
327päťdesiatjeden23
328šiestykrát22
329ový22
330jednaký22
331casto22
332vysokorýchlostný21
333superpočítač21
334šesťdesiattisíc21
335sedemdesiattisíc21
336pohledem21
337dvojstý21
338dějina21
339vnímateľa20
340svý20
341studenet20
342stoštyridsaťštyritisíc20
343poden20
344odsúdeniahodný20
345niekoľkotisíc20
346minula20
347maurica20
348golden20
349budva20
350štyristopäťdesiat19
351stošesťdesiat19
352sica19
353severo19
354prineskoro19
355päťstotisíc19
356päťdesiatkrát19
357osemdesiattisíc19
358nákladem19
359jedenásťtisíc19
360hdmy19
361glutatión19
362audem19
363tropár18
364tristopäťdesiat18
365systý18
366štvoraký18
367šesťdesiatštyri18
368sedmoro18
369premnoho18
370polygóny18
371podajeden18
372pätnásťkrát18
373päťdesiattri18
374päťdesiatšesť18
375osemdesiatjeden18
376oliviero18
377dvatri18
378byľku18
379asíc18
380trošičku17
381taxóny17
382šestnástina17
383sedemdesiatsedemkrát17
384sebaobraz17
385päťdesiatštyri17
386osemdesiatštyri17
387osemdesiatšesť17
388odva17
389motoneurón17
390mindszenty17
391liberálno17
392iac17
393fero17
394dvetisícpäťsto17
395danty17
396žádný16
397uplynula16
398tisícšesťsto16
399štyridsaťsedem16
400štyridsaťkrát16
401šesťdesiatdva16
402sedemstý16
403pätoro16
404osemstotisíc16
405nosť16
406niekoľkoraký16
407mandylión16
408jaz16
409baška16
410siedmykrát15
411šesťnásobný15
412sedemdesiattri15
413päťprstý15
414paranoidný15
415nepravdepodobne15
416nedôsledný15
417najviacej15
418milón15
419kterí15
420formálno15
421dvestoštyridsať15
422vdva14
423trojmo14
424tridsaťkrát14
425tableet14
426šturmovi14
427streden14
428špeciálno14
429šesťstotisíc14
430prírodne14
431platobne14
432osemnásobný14
433osemdesiattri14
434offlina14
435nukleóny14
436neurón14
437neúrodný14
438nepodobne14
439málinko14
440garden14
441dvadsaťnásobne14
442dvadsatina14
443čko14
444zavŕšiteľa13
445začiat13
446vtri13
447trinásťtisíc13
448tisíctristo13
449štvrtka13
450stotisíckrát13
451šesťdesiattri13
452sedemstotisíc13
453príroden13
454prióny13
455päťstý13
456päťadvadsať13
457ôsmykrát13
458osemnásobne13
459město13
460lidem13
461lexikálno13
462každoden13
463esty13
464devätina13
465vzhledem12
466vovnútri12
467vizuálno12
468účetný12
469trošíčka12
470trojako12
471trinásťkrát12
472tisícsto12
473štrnásťtisíc12
474sentimentálno12
475santy12
476priemyselno12
477poho12
478pohliaden12
479plazmidový12
480osemdesiatdva12
481konštantínopol12
482iphon12
483ingarden12
484dlouhý12
485dlhodoba12
486deviatykrát12
487asto12
488zdvi11
489trošička11
490tritisícpäťsto11
491trištyri11
492touha11
493tisícštyristo11
494tanty11
495stosedemdesiat11
496stopäťdesiattisíc11
497stodvadsaťtisíc11
498šesťdesiatosem11
499sedemdesiatdeväť11
500prvoobraz11
501produktový11
502päťdesiatina11
503niekoľkýkrát11
504nezhodný11
505napaľovačka11
506macerát11
507liberación11
508korinťan11
509koľkýkrát11
510jedenásťkrát11
511histón11
512esto11
513dvaapolkrát11
514čtvrtý11
515bozón11
516znôška10
517vyvieračka10
518vysokokvalitný10
519vduchu10
520tristošesťdesiat10
521tisícosemsto10
522tabula10
523stopäť10
524stojedenásť10
525stodvadsaťpäť10
526slupol10
527síc10
528šesťdesiatina10
529sedemstopäťdesiat10
530rigidný10
531reálno10
532průcha10
533päťdesiatosem10
534pamiat10
535ohledem10
536limetka10
537likvidný10
538jsty10
539emocionálno10
540dvojvláknový10
541dvestokrát10
542deväťdesiatosem10
543desiatykrát10
544čka10
545aako10
5462krát10
547zoho9
548využiteľnosť9
549vtermína9
550vateľa9
551uveda9
552turíce9
553trošíčku9
554tisícdeväťsto9
555tepelno9
556studijný9
557stopäťdesiattri9
558stalinisto9
559spolupodieľa9
560šesťdesiatšesť9
561sedemnásťtisíc9
562sedemdesiatšesť9
563sedemdesiatosem9
564sedemdesiatjeden9
565psychofarmaký9
566prepitný9
567praobraz9
568počátka9
569parametrový9
570osemdesiatsedem9
571osemdesiatina9
572ohradný9
573nejedenkrát9
574napaľovačku9
575leptóny9
576kvadrilión9
577konku9
578jiný9
579fermióny9
580dvojmiliónty9
581dvadsaťštyritisíc9
582deväťdesiattri9
583deväťdesiatjeden9
584craz9
585čisty9
586agropenzión9
587zaciatkom8
588wiesbaden8
589webgloba8
590vroki8
591vdoba8
592včlánku8
593tridsaťpäťtisíc8
594štrnásťkrát8
595státný8
596šestoro8
597šesťdesiatsedem8
598pripoje8
599povesťový8
600podmnožina8
601pesto8
602paulina8
603päťdesiatdeväť8
604panenko8
605osemnásťtisíc8
606osemnásťkrát8
607osemdesiatosem8
608niekoľkosto8
609nejvica8
610nasledovaniahodný8
611medzirezortný8
612medzinároden8
613lymfocyet8
614kriminálno8
615kový8
616iaden8
617geden8
618eventy8
619dvetri8
620dvestopäťdesať8
621čtyri8
622zpäť7
623vynášku7
624tyzden7
625trochštyri7
626tristý7
627tristopäťdesať7
628tisícsedemsto7
629takový7
630štyriadvadsať7
631stodvanásť7
632stodeväťdesiat7
633sti7
634soro7
635soba7
636ský7
637šesťstopäťdesiat7
638sedemdesiatštyri7
639prípadový7
640prezentý7
641poprvý7
642podva7
643päťdesiatsedem7
644obľúbenosť7
645nízkoteplotný7
646níci7
647nero7
648neradostný7
649nápovedný7
650jedendva7
651ica7
652hidden7
653haugový7
654entý7
655eľa7
656edica7
657dvochtri7
658dvestopäťdesiattisíc7
659dvestodesať7
660doprovodem7
661deväťnásobný7
662démanty7
663bozóny7
664bitcoina7
665atri7
666artistný7
667apc7
668xiaa6
669webstránku6
670vyroba6
671vtre6
672vsetka6
673vpodoba6
674vdruhý6
675trojcestný6
676tristoštyridsať6
677tridsaťsedemtisíc6
678tridsatina6
679trepačka6
680tablet6
681štyristoštyridsať6
682štyridsatina6
683štvorstý6
684šturmova6
685storo6
686stopäťdesiaty6
687statisto6
688snaden6
689sledný6
690skontý6
691skladobne6
692šesťzväzkový6
693šestnásťtisíc6
694saký6
695rozmnoženina6
696reaktanet6
697protistojný6
698prístredný6
699priesto6
700prenositeľnosť6
701prac6
702posty6
703posleden6
704poro6
705popoluden6
706poobedný6
707plugina6
708plodoliset6
709plašienka6
710pina6
711pätdesiat6
712osemdesiatdeväť6
713orión6
714odvadsať6
715neverejný6
716nemnoho6
717nejvíce6
718nejsem6
719navica6
720mjesto6
721microc6
722maceráet6
723lesem6
724krutóny6
725kompozitný6
726jednorázový6
727interferóny6
728intelektuálno6
729intaktný6
730iden6
731ideálno6
732homozygotný6
733histo6
734herčko6
735haploidný6
736fenyletanolamina6
737felica6
738dvojklikom6
739dvanásťnásobný6
740dvadsaťosemkrát6
741dobný6
742deväťdesiattisíc6
743dedinko6
744cero6
745časem6
746bohunka6
747arte6
7484krát6
749zvlásť5
750záraz5
751žáden5
752vyvieračku5
753vysielateľa5
754vlastiveden5
755vincentka5
756víckrát5
757veselkový5
758uveden5
759uchovávateľa5
760tyranko5
761trojito5
762tristokrát5
763tristodvadsať5
764trigón5
765tridsaťnásobne5
766trebný5
767trčku5
768traducción5
769tisícstý5
770tina5
771testo5
772terabajet5
773takvraviac5
774syfón5
775štyristotridsať5
776styre5
777stýkrát5
778stoštyridsiaty5
779stoštrnásť5
780stoosem5
781štira5
782stejný5
783statocysto5
784stafforda5
785sobne5
786smartphon5
787skúsenostný5
788šesťstý5
789sedmoraký5
790sedemdesiatina5
791samorodný5
792reštarte5
793pyri5
794prírodoveden5
795priemyslový5
796prečasto5
797posledny5
798poseet5
799poprvýkrát5
800poklesový5
801pohodový5
802podruhý5
803podlažný5
804pestrofarbistý5
805päťstokrát5
806päťlistý5
807panovníkový5
808osudem5
809offica5
810noho5
811nica5
812nevratný5
813neslobodný5
814nesčíselnekrát5
815nepriepustný5
816nekompletný5
817národníci5
818nadoraz5
819muet5
820minoriet5
821miliardtina5
822michalička5
823maresmy5
824manifestný5
825málopočetný5
826linuxový5
827liarda5
828kogentný5
829kauzálno5
830karbonátový5
831jistý5
832jedina5
833jedenapolkrát5
834janica5
835isla5
836investo5
837individuálno5
838hydrofón5
839hrát5
840hlasem5
841heterozygotný5
842hákovnica5
843graz5
844generación5
845explantáet5
846exóny5
847èoho5
848efezan5
849dvý5
850dvestosedemdesiat5
851dvadsiatichpäť5
852dvadsiatichdva5
853dvadsaťdvatisíc5
854dvacet5
855ďuríčkový5
856drobnohledem5
857dovšetký5
858dominantý5
859dobne5
860deväťdesiatštyri5
861deväťdesiatšesť5
862desaťtisíckrát5
863desatoraký5
864ďesať5
865coho5
866chopkom5
867captcha5
868bratri5
869booleovský5
870biliarda5
871bieden5
872bezneutrínový5
873barikový5
874ateraz5
8753krát5
876zväčšený4
877žucha4
878zový4
879zmyselno4
880zimskom4
881ziadne4
882zero4
883zelienku4
884zelenožltý4
885zbieročku4
886zaoba4
887zakladne4
888základem4
889zaangažovanosť4
890vysokoteplotný4
891vysledkom4
892výduchu4
893votný4
894vokálno4
895vobi4
896vnej4
897viacúrovňový4
898vergleichenden4
899velký4
900ultratenký4
901turíc4
902trojstý4
903tristošesť4
904tristosedemdesiat4
905tristopäťdesiattisíc4
906triapolkrát4
907třetí4
908tojota4
909tisícero4
910tisícdvestoštyri4
911taoistický4
912tač4
913sympatikový4
914svoho4
915supravodivosť4
916súčastný4
917štyristý4
918štyristopäťdesať4
919štvormo4
920štvorjadrový4
921štvorhviezdičkový4
922štvorbitový4
923stotridsiaty4
924stošesťdesať4
925stosedemdesať4
926stoprvý4
927stodvadsiaty4
928stodvadsaťsedem4
929státisíc4
930statisíc4
931spektrofotometri4
932somatický4
933smy4
934slecinka4
935ševčíkový4
936rekombinantný4
937radikálno4
938raboča4
939promiskuitný4
940prión4
941preveľa4
942prevdepodobne4
943přesto4
944prelestný4
945prehojný4
946pregangliový4
947poznatkový4
948pový4
949povedný4
950potřebný4
951posttraumatický4
952popolovina4
953pomenovateľný4
954polopriepustný4
955poloľudový4
956polkrát4
957poldruhý4
958podri4
959podbruška4
960pobočkový4
961plnofarebný4
962petaloidný4
963personálno4
964perovito4
965percentý4
966päťstopäťdesiat4
967pätnásťnásobne4
968pätnástina4
969päťdesiatnásobne4
970paketový4
971pakeet4
972osemstošesťdesiatsedem4
973orientý4
974opovrhnutiahodný4
975ohistorickom4
976odsávačka4
977obchodne4
978nostri4
979nevierohodný4
980netuctový4
981nerovnica4
982neláskavý4
983nékterí4
984někoho4
985nějaký4
986nečasto4
987návratový4
988nastokrát4
989naroden4
990národem4
991nanodiamanty4
992naký4
993najvýznamnej4
994najdôležitý4
995nadvakrát4
996mysticismy4
997mužíčku4
998mohý4
999modrofialový4
1000mnohotisíc4