prim-8.0-public-img-sk numerallas top 1000 lemmas

Nr.FormCount
1jeden142343
2dva87826
3druhý75347
4prvý69283
5raz41408
6tri40122
7jediný26642
8veľa25482
9viac25102
10oba21921
11pár20510
12mnohý15824
13posledný15361
14štyri14520
15tretí14296
16päť12290
17desať10930
18pol10886
19dosť9054
20obidva8181
21zopár6778
22dvadsať6539
23neraz6488
24mnoho6271
25málo6203
26tisíc6147
27šesť5879
28sto5877
29sedem5706
30ostatný4973
31štvrtý4922
32viacero4498
33trochu4432
34milión3918
35piaty3891
36dvanásť3562
37tridsať3498
38osem3434
39prvýkrát3219
40dvakrát3133
41siedmy3002
42šiesty2971
43pätnásť2793
44niekoľkokrát2564
45menej2484
46päťdesiat2421
47najviac2347
48viacej2346
49desiaty2335
50ôsmy2326
51nejeden2281
52priveľa2215
53štyridsať2198
54deväť2156
55dvadsiaty2115
56deviaty1921
57trikrát1917
58plno1720
59dvesto1463
60trocha1304
61dvanásty1246
62viackrát1235
63jedenásť1199
64tristo1193
65párkrát1165
66jedenásty1143
67štrnásť1142
68osemnásť1052
69šestnásť1045
70trošku1025
71trinásť977
72sedemnásť956
73šesťdesiaty943
74šesťdesiat942
75päťdesiaty907
76mnohokrát907
77dvojitý877
78stokrát822
79tridsiaty793
80troška779
81trinásty777
82päťsto771
83dvadsaťpäť738
84štyridsiaty721
85sedemdesiat693
86dvoje689
87druhýkrát677
88osemdesiat648
89miliarda628
90dvetisíc585
91sedemdesiaty583
92máličko569
93štvrť509
94dvadsaťštyri508
95štrnásty496
96veľakrát482
97desaťtisíc459
98najmenej456
99osemnásty452
100oboje450
101pätnásty431
102dvojnásobný427
103osemdesiaty414
104deväťsto414
105tisíckrát413
106devätnásť411
107devätnásty406
108deväťdesiat394
109štyristo392
110tisíci359
111trištvrte358
112šestnásty357
113dvojnásobne345
114stotisíc340
115sedemnásty340
116dvojaký339
117predposledný338
118tridsaťpäť314
119päťtisíc309
120sedemsto307
121poslednýkrát299
122premnohý293
123päťkrát291
124tretíkrát288
125hodne288
126osemsto282
127dvadsaťdva282
128stý277
129tritisíc272
130nemálo272
131desaťkrát265
132nula251
133šesťsto241
134stopäťdesiat239
135štyrikrát238
136troje228
137státisíce228
138deväťdesiaty228
139dvadsaťjeden223
140jedinký213
141dvadsaťtisíc213
142dvadsaťtri209
143štyridsaťpäť206
144desaťtisíci201
145mnohoraký192
146dvadsaťsedem189
147dvadsaťšesť187
148dvadsaťosem186
149tridsaťtri183
150habadej183
151stodvadsať180
152tridsaťdva170
153trošička167
154storaký164
155poldruha164
156nadostač163
157desatina159
158neposledný155
159štvoro153
160zopárkrát152
161tridsaťšesť152
162trojnásobný148
163neúrekom146
164niekoľkonásobne140
165šesťtisíc139
166mnohonásobne137
167sedemkrát135
168pramálo132
169jednorazový130
170tretina128
171mnohonásobný122
172štyritisíc121
173trošičku120
174tridsaťosem119
175stonásobne118
176miliónkrát118
177mamčička117
178tridsaťtisíc116
179podajeden113
180primnoho112
181jsem107
182trojitý105
183niekoľkonásobný104
184dvestotisíc103
185päťdesiattisíc102
186štyridsaťosem101
187tridsaťsedem100
188stoosemdesiat98
189tisícoraký95
190pätina93
191obidvoje93
192deväťdesiatdeväť92
193viacnásobný87
194štyridsaťdva87
195šesťkrát87
196nultý87
197neveľa86
198sedemdesiatpäť83
199premnoho83
200polovica83
201osemtisíc81
202dvestopäťdesiat78
203šesťdesiatpäť77
204päťdesiatpäť76
205tridsaťštyri74
206dvadsaťkrát74
207štyridsaťšesť73
208desatoro73
209tridsaťdeväť72
210hoden72
211dvojmo72
212dvadsaťdeväť72
213trojaký71
214tisícpäťsto70
215Ferda70
216zažmúrení69
217trojnásobne69
218pätnásťtisíc69
219stotridsať68
220stonásobný68
221jedenkrát68
222pätoro67
223sedemdesiatsedem66
224málinko66
225štyridsaťtisíc65
226viacerí62
227tridsaťjeden62
228štyridsaťštyri62
229päťdesiatdva62
230prineskoro60
231sedemtisíc58
232meruôsmy56
233tristotisíc54
234desaťnásobne54
235najviacej53
236štvrtina52
237osemkrát52
238nemnohý51
239päťadvadsať50
240moc50
241tisícina49
242sedmoro49
243tisícdvesto48
244štvrtýkrát48
245byľku48
246štyridsaťsedem47
247štyridsaťdeväť46
248jednaký46
249stámilióny45
250preveľa44
251nespočetnekrát44
252stošesťdesiat43
253stoštyridsať41
254stodesať41
255nepodobný41
256osemdesiatšesť40
257štyridsaťtri39
258miliónty39
259šestina38
260sedemdesiatdva38
261Boho38
262stýkrát37
263osemdesiatpäť37
264dvanásťtisíc37
265bilión37
266štyridsaťjeden36
267šesťdesiattri36
268sedemdesiattisíc36
269jednoho36
270ikskrát36
271deväťkrát35
272pramamčička34
273milióntina34
274ztoho33
275tridsaťkrát33
276päťdesiatštyri33
277nastokrát33
278dvanásťkrát32
279tristopäťdesiat31
280šesťdesiatosem31
281stosedemdesiat31
282osemdesiatsedem31
283dvojako31
284Dvadsaťtisíc31
285dajeden31
286štvornásobne30
287šesťdesiatštyri30
288sirôtočka30
289päťdesiatšesť30
290päťdesiatosem30
291päťdesiatdeväť30
292osemdesiattisíc30
293šestoro29
294polovina29
295poho29
296koľkýkrát29
297tobiášovskom28
298šesťdesiattisíc28
299obojaký28
300jaký28
301deväťdesiatpäť28
302deväťdesiatdva28
303tisícnásobne27
304šesťdesiatsedem27
305stopäť27
306zaveľa26
307tridsaťnásobný26
308triatridsať26
309stopäťdesať26
310päťdesiattri26
311šesťdesiatnásobný25
312viacnásobne24
313trilión24
314tisícšesťsto24
315šesťdesiatdva24
316šesťdesiatdeväť24
317stopäťdesiattisíc24
318stodvadsaťtisíc24
319sedmoraký24
320piatykrát24
321deväťtisíc24
322deväťdesiattri24
323desatoraký24
324tristošesťdesiat23
325štyriadvadsať23
326štvoraký23
327sedemdesiatštyri23
328sedemdesiatšesť23
329päťdesiatjeden23
330osemdesiatosem23
331dvadsaťpäťtisíc23
332trojmo22
333päťstotisíc22
334osemdesiattri22
335osemdesiatdva22
336vovnútri21
337trošíčku21
338tisícero21
339stotina21
340pätnásťkrát21
341päťdesiatsedem21
342päťdesiatkrát21
343neuróny21
344sedemdesiattri20
345rysčička20
346tisíctristo19
347tisícdeväťsto19
348štyristopäťdesiat19
349šesťdesiatjeden19
350sedemdesiatosem19
351mnohorako19
352mamčičku19
353hámorníci19
354trošilinku18
355šesťdesiatšesť18
356stotisíckrát18
357stotisíci18
358preflámovanej18
359pramamčičku18
360osemdesiatštyri18
361osemdesiatdeväť18
362dvetisícpäťsto18
363arkánka18
364Ztoho17
365stoprvý17
366päťnásobný17
367osmina17
368niekoľkýkrát17
369nedva17
370Mladen17
371jednako17
372deväťdesiatosem17
373deväťdesiatjeden17
374200tisíc16
375tristošesťdesiatpäť16
376štyristotisíc16
377lampočku16
378chvostiskom16
379desaťnásobný16
380záludný15
381vduchu15
382tristodvadsať15
383tisícsto15
384šesťstotisíc15
385Stopäťdesiat15
386stoosem15
387princeznička15
388preukrutný15
389Krivonohý15
390Justo15
391dvestoosemdesiat15
392dvestodvadsať15
393deväťdesiatšesť15
394básňobraz15
395štyristodva14
396štvornásobný14
397siedmykrát14
398sedemstotisíc14
399Rodem14
400neúrodný14
401motrokári14
402dvestosedemdesiat14
403tisícosemsto13
404tisícnásobný13
405stopäťdesiaty13
406stodeväťdesiat13
407sedemstopäťdesiat13
408sedemdesiatdeväť13
409prebdenej13
410potíšku13
411pomazaný13
412päťprstý13
413osemnásťtisíc13
414entý13
415dvaatridsať13
416devätoro13
417Boro13
418Agli13
419vylomenina12
420verofóny12
421tritisícštyristosedemdesiatdva12
422sýkorôčka12
423stosedem12
424sovčička12
425smrte12
426sirôtočku12
427predpažení12
428päťnásobne12
429měsíc12
430lastovčička12
431dvestoštyridsať12
432bystrinôčku12
433bystrinôčka12
434zlatíčko11
435zaveden11
436tridsaťpäťtisíc11
437sedmina11
438prevelebný11
439prečasto11
440poprvýkrát11
441nesčíselnekrát11
442mrte11
443jedenadvadsať11
444dvestý11
445dvestodesať11
446dvatri11
447dvaadvadsať11
448deväťdesiatsedem11
449desiatykrát11
450žádný10
451vto10
452vesmíran10
453trinásťtisíc10
454trinásťkrát10
455tešínku10
456stotridsaťšesť10
457stodvadsiaty10
458stodvadsaťtri10
459sedemnásobný10
460princezničku10
461polosediac10
462pololežiac10
463paranoidný10
464osemstotisíc10
465osematridsiaty10
466odsúdeniahodný10
467nka10
468nedôsledný10
469jedný10
470jedinýkrát10
471hodovacej10
472čéesem10
473tritisícpäťsto9
474tisícštyristo9
475štyridsaťkrát9
476štrnásťtisíc9
477šiestykrát9
478šestnásťkrát9
479šesťdesiatina9
480stoštrnásť9
481sedemstý9
482sedemdesiatjeden9
483prababčička9
484pomocnica9
485olšovickom9
486nestreženej9
487nesmrte9
488neslobodný9
489nejsem9
490murárčička9
491mamuška9
492Kopisty9
493Jaký9
494chvatkanku9
495chu9
496hovadina9
497hlucháňčička9
498exkvizitnej9
499dvojito9
500dvestošesťdesiat9
501deväťatridsiaty9
502čisty9
503adva9
504zaracha8
505zápäť8
506vesperunskí8
507vdnešnej8
508učku8
509učka8
510tristý8
511tristoosemdesiat8
512tristokrát8
513triadvadsať8
514tisícsedemsto8
515štyristotridsať8
516šestnásťtisíc8
517sýkorčička8
518stoštyridsaťštyritisíc8
519stopätnásť8
520sedemtisícosemstopäťdesiatpäť8
521sedemnásťtisíc8
522preskáčku8
523pestrica8
524päťstý8
525päťnásť8
526osemnástina8
527osemaštyridsiaty8
528Noro8
529neurón8
530mrázička8
531marišku8
532Mariška8
533leština8
534ľabtuška8
535kvintilión8
536jedenásťtisíc8
537jedenásťkrát8
538chvílenku8
539hohoho8
540dvestokrát8
541dvestodeväťdesiat8
542bumašku8
543boho8
544Bodnutí8
545arkán8
546abudem8
547zošerenej7
548znôška7
549voskovica7
550vincentka7
551veštica7
552týden7
553trošíčka7
554tridsaťtritisíc7
555tľapušku7
556tisícikrát7
557štyristodvadsať7
558štyridsiatomôsmy7
559štrnásťkrát7
560šesťdesiatomôsmy7
561šanón7
562stoštyri7
563stošesť7
564stoosemdesiatšesť7
565stojeden7
566stodvanásť7
567stalinisto7
568sniežičkom7
569prizmatizovanej7
570premilovanej7
571ponku7
572planétka7
573niekoľkotisíc7
574nepresvietenej7
575nemnoho7
576lietavica7
577kopnutí7
578konzervičku7
579kokrát7
580kaštieľnej7
581jedenadvadsiaty7
582hillebrandtovskom7
583eisenstadtskom7
584dvadsiatykrát7
585dvadsatoraký7
586duška7
587deväťdesiattisíc7
588Dasty7
589červienčička7
590byľu7
591boginka7
592biliarda7
593belorítôčku7
594zdieľa6
595záľubne6
596záčinka6
597vosgeskom6
598Vlasto6
599vjeden6
600veverčička6
601verenica6
602tristotridsať6
603tristoštyridsať6
604triatridsiaty6
605tisícdeväťstoštyridsiaty6
606štyridsaťpäťtisíc6
607stotridsiaty6
608stotridsaťtri6
609stotridsaťtisíc6
610stoštyridsiaty6
611stoštrnásťtisíc6
612stojedenásť6
613stodvadsaťsedem6
614sedemdesiatkrát6
615sedemadvadsiaty6
616salamandrička6
617rozlepení6
618razdva6
619podobenku6
620pipinka6
621päťdesiatina6
622päťatridsať6
623päťaštyridsiaty6
624osmoro6
625osemstoosemdesiatštyri6
626ogortskí6
627odva6
628muti6
629Monty6
630moho6
631místo6
632málilinko6
633laubne6
634Krsto6
635konvičku6
636jasonko6
637jasnačka6
638hrnku6
639hoja6
640gazdíčko6
641esto6
642dvetisícštyristo6
643dvetisíci6
644dvetisícdvesto6
645dvestopäťdesiattisíc6
646dvanástoro6
647dvadsaťsedemtisíc6
648dvadsatina6
649dvadsaťdvatisíc6
650dokolečka6
651dévedéčka6
652desaťtisíckrát6
653deliessovskom6
654červienôčka6
655blizučko6
656belorítôčka6
657žáden5
658zahrát5
659vsakujúcej5
660vŕbočku5
661více5
662vhlbokom5
663umelina5
664trošinku5
665trimestri5
666trhnutí5
667trasem5
668tisícdvestotrinásť5
669tisícdeväťstošesťdesiat5
670teplúčko5
671štyriatridsiaty5
672štvormo5
673škoden5
674šesťstopäťdesiat5
675šesťnásobne5
676šanóny5
677sýkorôčku5
678suscipiat5
679stotrinásť5
680stotridsaťsedem5
681stošestnásť5
682stosedemdesať5
683stopäťdesiattri5
684stodvadsaťšesť5
685srnčička5
686smidôčku5
687sklenku5
688sedemnásobne5
689Roden5
690psychu5
691prehýrenej5
692prehrabne5
693predt5
694posero5
695poočku5
696poobedný5
697poltisíc5
698ploskačku5
699pätoraký5
700ospravedlnenku5
701olíčenej5
702niekoľkoraký5
703niekoľkohodinový5
704nevypálenej5
705netaktný5
706naddunajskí5
707misôčku5
708mesiačička5
709matrioška5
710makačka5
711ľabtuštička5
712kterí5
713konvalinôčka5
714kna5
715kámoška5
716ikstý5
717Christo5
718Hoja5
719hlúčky5
720hladinku5
721haluzinku5
722foje5
723dvojtisíci5
724dvojstý5
725dvestotridsať5
726dvestodvanásť5
727dvanástina5
728dvadsiatehoprvý5
729dvadsaťšesťtisíc5
730dvadsaťpäťkorunáčku5
731doučko5
732deväťstodeväťdesiatdeväť5
733desina5
734bratri5
735božinku5
736Božíčku5
737boženku5
738betlemskom5
739Barda5
740Anjelíčku5
741andreinej5
742500tisíc4
743zto4
744zoraďovacej4
745zemušku4
746zavŕšiteľa4
747zahrabne4
748vzpažení4
749vyučko4
750vysadnutí4
751vtichu4
752všenárodný4
753vôľušku4
754vlurdskom4
755vlhôčka4
756uprášenej4
757udupkanej4
758tucha4
759trojkorunáčku4
760tristotrinásť4
761tristotridsaťtri4
762tristosedemdesiat4
763tristopätnásť4
764tristoosemnásť4
765tristodvanásť4
766tridsaťšesťtisíc4
767trávčičku4
768trávčička4
769tisícdeväťstoštyridsaťosem4
770tisícdeväťstoštrnásť4
771tisícdeväťstosedemdesiatdva4
772tisícdeväťstopätnásť4
773tisícdeväťstopäťdesiat4
774tichúčko4
775taťonka4
776tajdem4
777švábočku4
778štyriaštyridsiaty4
779štvrtka4
780šašku4
781stotridsaťpäť4
782stotridsaťosem4
783stoštyridsaťtisíc4
784stosedemdesiatpäť4
785stosedemdesiatdva4
786storako4
787stoosemdesiaty4
788stodva4
789stodesaťtisíc4
790stíška4
791sojčička4
792socdem4
793snobraz4
794snežienôčka4
795sedemstotridsať4
796sedemdesiatsedemkrát4
797sedemdesiatina4
798sčlovekom4
799rozutekaní4
800riečičku4
801reichu4
802prvosienôčka4
803prisilno4
804priľahnutí4
805príchyľu4
806prezliekacej4
807prevychovávaní4
808prešťastný4
809presto4
810prelestný4
811prečistý4
812Poveda4
813potrebne4
814poskrývaní4
815porybný4
816pójdem4
817pohľadný4
818podvoje4
819podhradnej4
820podbití4
821pluha4
822pinôčka4
823pätorčiat4
824pätdesiat4
825päťaštyridsať4
826osemnástoro4
827osemnásťkrát4
828osemdesiatjeden4
829osemdesiatina4
830osemadvadsať4
831oro4
832odvšivovacej4
833odomykaní4
834obchodne4
835nymfomanka4
836niekoľkosto4
837neverejný4
838nevábne4
839nespôsobne4
840nepriebojný4
841Nejsem4
842nejedenkrát4
843nedôsledne4
844nacelkom4
845mlynárčička4
846misočku4
847mila4
848Martuška4
849Marišku4
850lstí4
851kvietočka4
852kurát4
853krpčiarina4
854kordíkom4
855kochu4
856kazero4
857jednovaječní4
858jebne4
859jahničku4
860ina4
861CHODIACEJ4
862chachacha4
863hunty4
864huja4
865hegnutí4
866faraón4
867esiac4
868Ernesto4
869dvetisícsedemsto4
870dvestošestnásť4
871dvestopäťdesať4
872dvestopäť4
873dvestoosemdesiaty4
874dvestojedenásť4
875dvanásťnásobný4
876dvadsiatichôsmy4
877dvaapolkrát4
878dvaadvadsiaty4
879dsať4
880dojdem4
881bozón4
882baťuška4
883bábinka4
884babina4
885Abiška4
886300tisíc3
887250tisíc3
888žalárnej3
889Žádný3
890zlobne3
891zľahúčka3
892zdvi3
893zčoho3
894záčinku3
895waldbürgeri3
896vysvedčko3
897vysnívaný3
898vynášku3
899vychoška3
900vŕbočka3
901vpisovaní3
902vnejakom3
903vnasledujúcej3
904vJužnej3
905viacnásobnekrát3
906ventilačku3
907Ven3
908úplnku3
909unej3
910umývaní3
911uhý3
912udiarničku3
913učilištnej3
914tyri3
915túčka3
916ťštyri3
917trojfarebný3
918tritisíctristo3
919trišvrte3
920tridsaťštyritisíc3
921tridsaťšesťkrát3
922tridsaťsedemtisíc3
923tridsaťpäťkrát3
924treštiacej3
925totka3
926tisícdeväťstošesťdesiaty3
927tisícdeväťstopäťdesiatdeväť3
928tisícdeväťstoosemdesiaty3
929tisícdeväťstodevätnásť3
930ťdva3
931tanečníčka3
932švagríčku3
933šúľaní3
934štyristoštyridsať3
935štyristoosemdesiat3
936štyridsiatomštvrtý3
937štyridsiatomšiesty3
938štyridsaťosemtisíc3
939štrkovanej3
940šperkovničku3
941šesťstý3
942šesťstošesťdesiatšesť3
943šesťstoosemdesiattri3
944šestnástina3
945šesťdesiatkrát3
946stotridsaťdva3
947stotri3
948stoštyridsaťpäť3
949stošesťdesiatsedem3
950stosedemnásť3
951stosedemdesiattri3
952stosedemdesiatštyri3
953stoprvýkrát3
954stopäťdesiatpäť3
955stopäťdesiatosmičku3
956stopäťdesiatdeväť3
957Stopäť3
958stoosemnásť3
959stoosemdesiatpäť3
960stoosemdesiatdva3
961stodvadsaťpäť3
962stodvadsaťjeden3
963stodeväť3
964stmievajúcej3
965stádečko3
966spranej3
967sopár3
968smotri3
969skulina3
970sklepení3
971siat3
972sedemstojeden3
973sedemnásťkrát3
974ružolíci3
975ruki3
976rokdva3
977ringbürgeri3
978režnej3
979remenári3
980pytón3
981Pusta3
982pubertiačku3
983přesto3
984prostredníčka3
985primnohí3
986prijímačku3
987prevracaní3
988Presto3
989preletení3
990prelesť3
991predsmrtný3
992povešaní3
993poveda3
994potkanka3
995poplaz3
996pochytaní3
997pohrebne3
998pohádzaní3
999pobrať3
1000poaugustoví3