PRIPOMIENKA: Konferencia COINTT 2023

Pripomíname vám konferenciu COINTT 2023, ktorá sa uskutoční v októbri 2023 v Bratislave. Hlavnou tému tohtoročnej konferencie sú biele miesta v inováciách a transfere technológií.

Všetky potrebné informácie o podujatí nájdete na webovej adrese https://cointt.sk/ alebo na Facebookovej stránke Centra transferu technológií pri CVTI SR.