Prvá verzia slovensko-ukrajinského paralelného korpusu SNK sprístupnená

Práve sme sprístupnili prvú verziu slovensko-ukrajinského paralelného korpusu SNK.

Slovensko-ukrajinský paralelný korpus vo svojej prvej verzii obsahuje 4,3 milióna tokenov (v slovenskej časti sa nachádza 2,1 milióna tokenov a v ukrajinskej časti 2,2 miliónov tokenov).

Korpus obsahuje prevažne beletriu – 64 % textov je pôvodom z ukrajinčiny, 7 % zo slovenčiny a 29 % tvoria preklady z ruštiny a poľštiny.

Veríme, že naše paralelné korpusy môžu prispieť k ďalším možnostiam nielen komparatívneho výskumu, ale aj translatológie.

Bohatstvo (nielen) paralelných korpusov môžete objavovať po bezplatnej registrácii podľa pokynov na stránke https://korpus.sk/hladat-v-korpuse/s-registraciou/.