Prvá verzia slovensko-ukrajinského paralelného korpusu SNK sprístupnená

Slovensko-ukrajinský paralelný korpus vo svojej prvej verzii obsahuje 4,3 milióna tokenov (v slovenskej časti sa nachádza 2,1 milióna tokenov a v ukrajinskej časti 2,2 miliónov tokenov). Viac informácií o korpuse, jeho zložení a anotáciách nájdete tu.

Veríme, že naše paralelné korpusy môžu prispieť k ďalším možnostiam nielen komparatívneho výskumu, ale aj translatológie.

Korpus možno využívať po bezplatnej registrácii.