Riaditeľka JÚĽŠ Gabriela Múcsková: „Nemusíme sa obávať, že by nás angličtina ohrozovala. Slovenčina si vie poradiť aj sama.“

Kto na Slovensku rozhoduje o tom, čo je spisovné a čo už nie? Zaujíma vás, ako na seba vzájomne vplývajú formy národného jazyka? A aká je náplň práce jazykovej poradne Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV, v. v. i.?

Prečítajte si rozhovor s našou pani riaditeľkou Gabrielou Múcskovou a získajte odpovede nielen na tieto otázky. 

Rozhovor si môžete prečítať na webovej adrese https://bit.ly/3yqZs05