Seminár Korpusové databázy ako zdroj dát pre výskum sociálnej komunikácie

Dávame vám do pozornosti seminár Korpusové databázy ako zdroj dát pre výskum sociálnej komunikácie, ktorý sa uskutoční 22. januára 2024 o 14:00 v priestoroch Ústavu výskumu sociálnej komunikácie SAV, v. v. i.

Mgr. Jana Levická, PhD., zo Slovenského národného korpusu Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra SAV, v. v. i., predstaví na seminári dostupné korpusové databázy vyvíjané na pôde nášho pracoviska a priblíži ich potenciál pre výskum sociálnej komunikácie.

Bližšie informácie o podujatí nájdete tu.