Ako citovať Slovenský hovorený korpus

V texte sa odkazuje na jednotlivé verzie a podkorpusy SHK (s-hovor-7.0, s-hovor-7.0-sane a pod.), ako sú uvedené vo vyhľadávacom nástroji NoSketch Engine, aby vždy bolo zrejmé, z akého druhu podkorpusu a z akého rozsahu pochádzajú získané údaje.

V bibliografii sa citácia výsledkov z celého korpusu uvádza takto:

Verzia s-hovor-7.0 a jej podkorpusy

Slovenský hovorený korpus – s-hovor-7.0. Bratislava: Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 2022. Dostupný z WWW: http://korpus.juls.savba.sk.

Slovenský hovorený korpus – s-hovor-7.0-sane. Bratislava: Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 2022. Dostupný z WWW: http://korpus.juls.savba.sk.

Slovenský hovorený korpus – s-hovor-7.0-upn. Bratislava: Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 2022. Dostupný z WWW: http://korpus.juls.savba.sk.

Verzia s-hovor-6.0 a jej podkorpusy

Slovenský hovorený korpus – s-hovor-6.0. Bratislava: Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 2017. Dostupný z WWW: http://korpus.juls.savba.sk.

Slovenský hovorený korpus – s-hovor-6.0-sane. Bratislava: Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 2017. Dostupný z WWW: http://korpus.juls.savba.sk.

Slovenský hovorený korpus – s-hovor-6.0-upn. Bratislava: Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 2017. Dostupný z WWW: http://korpus.juls.savba.sk.

Verzia s-hovor-5.0 a jej podkorpusy

Slovenský hovorený korpus – s-hovor-5.0. Bratislava: Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 2015. Dostupný z WWW: http://korpus.juls.savba.sk.

Slovenský hovorený korpus – s-hovor-5.0-sane. Bratislava: Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 2015. Dostupný z WWW: http://korpus.juls.savba.sk.

Slovenský hovorený korpus – s-hovor-5.0-upn. Bratislava: Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 2015. Dostupný z WWW: http://korpus.juls.savba.sk.

Verzia s-hovor-4.0 a jej podkorpusy

Slovenský hovorený korpus – s-hovor-4.0. Bratislava: Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 2012. Dostupný z WWW: http://korpus.juls.savba.sk.

Slovenský hovorený korpus – s-hovor-4.0-sane. Bratislava: Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 2012. Dostupný z WWW: http://korpus.juls.savba.sk.

Slovenský hovorený korpus – s-hovor-4.0-upn. Bratislava: Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 2012. Dostupný z WWW: http://korpus.juls.savba.sk.

Verzia s-hovor-3.0

Slovenský hovorený korpus – s-hovor-3.0. Bratislava: Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 2011. Dostupný z WWW: http://korpus.juls.savba.sk.

Verzia s-hovor-2.0

Slovenský hovorený korpus – s-hovor-2.0. Bratislava: Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 2010. Dostupný z WWW: http://korpus.juls.savba.sk.

Verzia s-hovor-1.0

Slovenský hovorený korpus – s-hovor-1.0. Bratislava: Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 2008. Dostupný z WWW: http://korpus.juls.savba.sk.