Šiesta verzia historického korpusu slovenčiny sprístupnená

Historický korpus slovenčiny hist-6.0 obsahuje v najnovšej verzii 916 743 tokenov.

Texty v historickom korpuse slovenčiny nie sú lematizované ani morfologicky anotované, avšak vyhľadávať sa v ňom dá pomocou tvarov slov a CQL. Na úrovni vyhľadávania bola doplnená možnosť výberu rozlišovať alebo nerozlišovať ypsilon od ÿ. Viac informácií o korpuse, jeho zložení a anotáciách nájdete tu.

Korpus možno využívať po bezplatnej registrácii.