Šiesta verzia historického korpusu slovenčiny sprístupnená

Historický korpus hist-6.0 slovenčiny obsahuje v najnovšej verzii 916 743 tokenov.

Texty v historickom korpuse slovenčiny nie sú lematizované ani morfologicky anotované, avšak vyhľadávať sa v ňom dá pomocou tvarov slov a CQL. Na úrovni vyhľadávania bola doplnená možnosť výberu rozlišovať alebo nerozlišovať ypsilon od ÿ. Na vyhľadávanie v korpuse ju potrebná bezplatná registrácia na stránke https://korpus.sk/hladat-v-korpuse/s-registraciou/.