SLOVKO 2023: Program

Dávame vám do pozornosti program 12. ročníka medzinárodnej konferencie SLOVKO 2023, ktorá sa uskutoční 18. – 20. októbra 2023 v Bratislave.

Cieľom konferencie organizovanej oddelením Slovenského národného korpusu Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV, v. v. i., v Bratislave je poskytnúť vedeckú platformu na sprístupnenie aktuálnych výsledkov v oblasti počítačového spracovania prirodzeného jazyka a korpusovej lingvistiky.

Témy príspevkov sú venované nasledujúcim oblastiam: počítačové spracovanie prirodzeného jazyka; nástroje textovej analýzy; interdisciplinárny výskum na báze korpusového materiálu; koncepcia, tvorba a typy korpusov; tvorba a využívanie jazykových zdrojov; korpusová sociolingvistika, jazykové variácie a aplikovaná lingvistika; gramatický korpusový výskum; e-lexikografia a e-terminológia.

Bližšie informácie nájdete na stránke konferencie.

Registrácia na konferenciu SLOVKO 2023 je uzavretá!