SLOVKO 2023: Špeciálne číslo Jazykovedného časopisu

Dávame vám do pozornosti špeciálne číslo Jazykovedného časopisu venované príspevkom z konferencie SLOVKO 2023.

V najnovšom čísle Jazykovedného časopisu nájdete príspevky z oblasti počítačového spracovania prirodzeného jazyka, tvorby korpusov a nástrojov textovej analýzy, interdisciplinárneho výskumu na báze korpusového materiálu, tvorby a využívania jazykových zdrojov, korpusovej sociolingvistiky, jazykových variácií a aplikovanej lingvistiky, gramatického korpusového výskumu a e-lexikografie.

Prvé tohtoročné číslo Jazykovedného časopisu nájdete tu.