SLOVKO 2023: Termín registrácie

Pripomíname vám 12. ročník medzinárodnej konferencie SLOVKO 2023, na ktorú sa môžete zaregistrovať do 31. januára 2023.

Registračný formulár a bližšie informácie nájdete na stránke konferencie: https://korpus.sk/o-nas/konferencie/slovko-2023/.