Slovo roka 2023

Poznáte slovo roka 2023? ChatGPT, bezpríznakovosť, Ódor…

Slovo roka patrí medzi obľúbené publicistické žánre v mnohých krajinách. Kým ešte v nedávnej minulosti sa slovo roka obyčajne vyberalo na základe hlasovania verejnosti, prípadne samotných jazykovedcov, dnes už môžeme riešiť tento problém exaktnejšie – na báze analýzy korpusových dát.

Prečítajte si o tom, ako sme sa k výsledkom dopracovali, na webovej adrese https://www.juls.savba.sk/slovo.html.