Slovosled v češtine: Rozhovor s PhDr. Martinom Prošekom, Ph.D.

Vypočujte si zaujímavý rozhovor s PhDr. Martinom Prošekom, Ph.D., riaditeľom Ústavu pro jazyk český, o slovoslede v češtine.

Rozhovor si môžete vypočuť na webovej adrese https://bit.ly/3LVzd2N.