Tretia verzia slovensko-nemeckého paralelného korpusu sprístupnená

Slovensko-nemecký paralelný korpus v najnovšej verzii je obohatený o vyše 170 knižných titulov, čo znamená výsledných 468 miliónov tokenov (v slovenskej časti sa nachádza 229,9 miliónov tokenov a v nemeckej časti 238,1 miliónov tokenov). Viac informácií o korpuse, jeho zložení a anotáciách nájdete tu.

Korpus možno využívať po bezplatnej registrácii.