Týždeň vedy a techniky 2023: Deň otvorených dverí 2023

Počas Týždňa vedy a techniky 2023 (6. – 12. november 2023) otvárame dvere Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV, v. v. i., širokej verejnosti v rámci Dňa otvorených dverí 2023, ktorý sa uskutoční 9. novembra v čase od 14:00 do 17:00.

Interaktívne podujatie vám priblíži prácu jazykovedkýň a jazykovedcov jednotlivých oddelení prostredníctvom hravej formy a priateľskej diskusie. Príďte si okrem rozšírenia vedomostí napísať aj svoje meno v hlaholike či štúrovčine, pokúste sa prepísať z hlaholiky tajné správy do spisovnej slovenčiny, rozlúskajte lásky štúrovcov, vyskúšajte si pexeso s tematikou Štúrových mesiacov alebo si urobte fotku so Štúrom.

Pozvánka tu.

Informácie o podujatí nájdete aj na oficiálnej stránke Týždňa vedy a techniky 2023 (tu).