VAT – veda a technika: slovenčina vs čeština (záznam)

Rozumejú Slováci viac Čechom? Budeme si navzájom rozumieť v budúcnosti? Ako veľmi sú jazyky Slovákov a Čechov rozdielne?

Ak chcete poznať odpovede na tieto otázky, sledujte magazín RTVS VAT – veda a technika, v ktorom diskutoval náš kolega Vladimír Benko z oddelenia súčasnej lexikológie a lexikografie.

Magazín si môžete pozrieť na webovej adrese https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/14067/387712