Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky JÚĽŠ SAV, v. v. i.

Predseda Slovenskej akadémie vied vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra SAV.

Viac informácií nájdete tu.