Vyhodnotenie kvízu z podujatia Európska noc výskumníkov 2022

Dňa 30. septembra sa uskutočnil už 16. ročník Európskej noci výskumníkov v priestoroch Starej tržnice s mottom „Dôverujme vede“. Na Európskej noci výskumníkov nechýbal ani Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV, v. v. i., ktorý predstavil, akým spôsobom môže byť jazyk nástrojom manipulácie.

Pracovníčky a pracovníci ústavu okrem iného prezentovali interaktívnou formou výsledky svojich výskumov. Návštevníčky a návštevníci podujatia si mohli nielen pozrieť prezentáciu knižnej produkcie ústavu a zdrojov Slovenského národného korpusu, ale aj prebudiť v sebe súťaživého ducha pomocou rôznych jazykových hier, úloh a kvízu.

Správne odpovede, spolu s výherkyňami a výhercami, jazykového kvízu, ktorý si mohli návštevníčky a návštevníci podujatia vyplniť v stánku Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV, v. v. i. nájdete tu.

Srdečne gratulujeme výherkyniam a výhercom!