Vyhodnotenie kvízu z podujatia Vedecký veľtrh 2022

Dňa 23. septembra 2022 sa uskutočnil 5. ročník Vedeckého veľtrhu na Námestí nákupného centra EUROVEA, do ktorého sa zapojil aj Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV, v. v. i.

Pracovníčky a pracovníci ústavu prezentovali interaktívnou formou výsledky svojich výskumov. Návštevníčky a návštevníci podujatia si mohli nielen pozrieť prezentáciu knižnej produkcie ústavu, interaktívnou formou pozrieť prezentáciu zdrojov Slovenského národného korpusu, ale aj prebudiť v sebe súťaživého ducha pomocou rôznych jazykových hier, úloh a kvízu.

Správne odpovede, spolu s výherkyňami a výhercami, jazykového kvízu, ktorý si mohli návštevníčky a návštevníci podujatia vyplniť v stánku Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV, v. v. i. nájdete tu.

Srdečne gratulujeme výherkyniam a výhercom!