Zo studnice rodnej reči (3. zväzok) – knižná novinka

Predstavujeme vám novú publikáciu Zo studnice rodnej reči (3. zväzok) od našich kolegov z dialektologického oddelenia.

Publikácia predstavuje nový, nevyčerpateľný a rôznorodý materiál širokej vrstve záujemcov v čitateľsky atraktívnej podobe. Jednotlivé články reprezentujú aplikáciu teoretických poznatkov z oblasti výskumu bohato diferencovaných slovenských nárečí, ako aj aplikovanie poznatkov z dejín slovnej zásoby slovenčiny, čím zároveň sprítomňujú nielen nárečovú a historickú rôznorodosť národného jazyka, ale aj zvyky, kultúrne tradície i poznanie či dôvtip starších generácií.

Možno si ju zakúpiť aj priamo u vydavateľa.