80 rokov Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra: Čo ste mali na obed? Zemiaky, krumple alebo bandurky? Zemiaky v nárečiach… 

Koľko nárečových pomenovaní zemiakov poznáte? Viete, v ktorej oblasti Slovenska uvaríte krumple a v ktorej bandurky?

Ak chcete vedieť viac o pomenovaniach zemiakov v nárečiach, pozrite si video, ktoré sme pre vás pripravili.

Video o nárečových názvoch zemiakov si môžete pozrieť na webovej adrese https://www.juls.savba.sk/zemiaky.html.

Ďalšie informácie nájdete na stránke venovanej 80. výročiu založenia Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra SAV.