INŠTRUKTÁŽNE VIDEO: Najčastejšie tvary privlastňovacích prídavných mien vo vyváženom podkorpuse SNK

Viete, s akými frekvenčnými údajmi sa stretnete v Slovenskom národnom korpuse?

Pozrite si krátke inštruktážne video o typoch frekvencií a frekvenčnej distribúcii v jednom z podkorpusov SNK na príklade privlastňovacích prídavných mien.

Video je dostupné na našom YouTube kanáli, príp. na Facebookovej stránke Slovenského národného korpusu.

Link na inštruktážne video: https://youtu.be/W2RuDrWBvl4.