JÚĽŠ získal dve ocenenia SAV

Dňa 4. septembra 2023 odovzdal predseda Slovenskej akadémie vied Dr. h. c. prof. RNDr. Pavol Šajgalík, DrSc., v priestoroch Kongresového centra Smolenice Ceny Slovenskej akadémie vied. Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV získal až dve tieto ocenenia.

Cenu SAV za popularizáciu vedy a spoločenské aplikácie vedy získal vedecký kolektív v zložení RNDr. Radovan Garabík, Ing. Vladimír Benko, PhD., PaedDr. Matej Považaj, CSc., prof. PhDr. Peter Ďurčo, CSc., PhDr. Mária Šimková, Ph.D., PhDr. Alexandra Jarošová, CSc., Mgr. Bronislava Chocholová, PhD., Mgr. Katarína Gajdošová, Ph.D., Mgr. Iveta Valentová, PhD., a Mgr. Katarína Balleková, PhD., za projekt Slovníkový portál Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra SAV.

Rovnako získala Cenu SAV za popularizáciu vedy a spoločenské aplikácie vedy aj PhDr. Lucia Molnár Satinská, PhD., ako jedna z moderátoriek popularizačného formátu Vedecký podcast SAV.

Oceneným kolegom srdečne gratulujeme!