Vizualizácia kolokácií

Zobrazenie distribúcie vzdialenosti medzi dvomi blízkymi slovami v Slovenskom národnom korpuse.

Napíšte dve slová alebo lemy (napr. dať pozor):

log y

Pripravujem, čakajte... -6 --> -->

A problem occurred in a Python script.

/var/www/korpus.sk/kolokat/logs/tmpkqzFMj.html contains the description of this error.