Vizualizácia kolokácií

Zobrazenie distribúcie vzdialenosti medzi dvomi blízkymi slovami v Slovenskom národnom korpuse.

Napíšte dve slová alebo lemy (napr. dať pozor):

log y

Pripravujem, čakajte... -6 -5 -4 -3 -2 -1 1 2 3 4 5 6 .
výskyt vevyslanec v korpuse: 0
Nulový výskyt v korpuse!


Vizualizácia kolokácie slov vevyslanec (x=0) a krovstva:

kolokácie vevyslanec, krovstva

Legenda: