Korpus katolíckeho prekladu Biblie je sprístupnený

Sprístupnili sme korpus Biblie (katolícky preklad), ktorý sme pripravili v spolupráci s Konferenciou biskupov Slovenska.

Korpus pozostáva zo 73 kníh Starého a Nového zákona s osobitnou vonkajšou anotáciou ako názov knihy, jej skratka, bibliografický záznam, špecifikácia textov podľa príslušnosti k skupine, napr. historické, múdroslovné knihy či všeobecné listy, listy sv. Pavla, a má veľkosť 796 704 tokenov. Ako väčšina našich korpusov aj biblický korpus je lematizovaný a morfologicky anotovaný nástrojom MorphoDiTa; súčasťou referencií je aj informácia o príslušnosti textu ku konkrétnej knihe, kapitole a veršu. Viac informácií o korpuse, jeho zložení a anotáciách nájdete tu.

Všetkým registrovaným používateľom SNK je k dispozícii po prihlásení sa do svojho konta v časti Písané korpusy – Špecializované korpusy.

Korpus možno využívať po bezplatnej registrácii.