Archív verzií Hlavného korpusu SNK

 • prim-7.0 (2015), 1 250 mil. tokenov: 65,1 % publicistické, 15,1 % umelecké, 9,5 % odborné, 10,3 % iné texty
 • prim-6.1 (2013), 830 mil. tokenov: 68,8 % publicistické, 13,9 % umelecké, 15,3 % odborné, 2 % iné texty
 • prim-6.0 (2013), 1 155 mil. tokenov: 77,8 % publicistické, 9,8 % umelecké, 11 % odborné, 1,4 % iné texty
 • prim-5.0 (2011), 719 mil. tokenov: 73 % publicistické, 14 % umelecké, 12 % odborné, 1 % iné texty
 • prim-4.0 (2009), 526 mil. tokenov: 65 % publicistické, 17 % umelecké, 16 % odborné, 2 % iné texty
 • prim-3.0 (2007), 350 mil. tokenov: 57 % publicistické, 21,5 % umelecké, 18,5 % odborné, 3 % iné texty
 • prim-2.1 (2006), 300 mil. tokenov: 63 % publicistické, 20 % umelecké, 12 % odborné, 5 % iné texty
 • prim-2.0 (2005), 250 mil. tokenov
 • prim1 (2004), 182 mil. tokenov
 • prim0.2 (2003), 170 mil. tokenov
 • prim0.1 (2003), 30 mil. tokenov