Archív nárečí SNK

Archív nárečí Slovenského národného korpusu (AN SNK) je rozsiahly elektronický súbor zvukových záznamov nárečových prehovorov a súvisiacich zdrojov. Archív sa buduje v oddelení SNK JÚĽŠ SAV od r. 2013 vďaka  spolupráci s viacerými slovenskými univerzitami a individuálnymi poskytovateľmi. Zdroje AN SNK sú určené predovšetkým na dialektologický výskum, ale môžu poslúžiť aj historikom, etnológom, kulturológom a širokej odbornej verejnosti.

Záujemcom o prácu s AN SNK je od 20. decembra 2018 k dispozícii 3. verzia interaktívnej databázy, ktorá obsahuje údaje o 333 nárečových nahrávkach v celkovej dĺžke trvania viac ako 74 hodín od 11 individuálnych a 7 inštitucionálnych poskytovateľov. Oproti 2. verzii je databáza rozšírená o informácie o 53 nahrávkach (PO-23 až PO-54), ktoré sú spracované v rôznej kvalite.

Prvá verzia databázy AN SNK bola sprístupnená v auguste 2017 a obsahovala informácie o 100 nárečových nahrávkach od 11 individuálnych poskytovateľov. Druhá verzia databázy AN SNK bola sprístupnená v decembri 2017 a obsahovala informácie o 280 nárečových nahrávkach od
11 individuálnych a 7 inštitucionálnych poskytovateľov.

Údaje v databáze zahŕňajú podstatné informácie o explorátoroch, respondentoch a o zvukových záznamoch (typ nárečia, miesto nahrávania, vek respondenta a pod.), na základe ktorých sa dá v databáze vyhľadávať. Časť informácií je verejne dostupná v tabuľkovom prehľade. S celou databázou je možné pracovať po zaregistrovaní sa. Konkrétne nahrávky sú dostupné prezenčne v priestoroch oddelenia SNK JÚĽŠ SAV po dohode s pracovníkmi zodpovednými za tento projekt.

Podrobnejšie o východiskách tvorby AN SNK.

Mapa nárečí na území SR

Mapa

Zdroj mapy

Štolc, J. a kolektív autorov: Atlas slovenského jazyka I. Vokalismus a konsonantizmus. Mapy. Bratislava: Slovenská akadémia vied 1968.

Digitalizácia mapy

Slovenský národný korpus (november 2014)

Vzhľadom na skutočnosť, že v roku 1991 boli Rusíni oficiálne uznaní ako národnostná menšina na Slovensku a v roku 1995 bol kodifikovaný rusínsky jazyk, je v porovnaní s pôvodnou legendou mapy upravený údaj v bode 31 na oblasť ukrajinských a rusínskych nárečí.

 

Stredoslovenské nárečia

Severná skupina

1) liptovské nárečia: a) stredné, b) západné, c) východné
2) oravské nárečia: a) dolno-, b) stredo-, c) hornooravské
3) turčianske nárečie
4) hornonitrianske nárečia: a) hornonitrianske, b) prievidzské

Južná skupina

5) zvolenské nárečia: a) nárečie zvolenského Pohronia, b) detvianske nárečie zo Zvolena, c) nárečie jz. Zvolena
6) tekovské nárečia: a) nárečie tekovského Pohronia, b) horno-, c) stredožitavské nárečie
7) hontianske nárečie
8) hontiansko-novohradské vrchárske nárečie
9) modrokamenské nárečie
10) nárečie stredného Novohradu
11) ipeľské nárečie
12) nárečia západného Gemera: a) nárečie sušianske, b) nárečie rimavské, c) nárečie Blžskej doliny, d) nárečia na hornej Rimavici
13) nárečia stredného Gemera: a) nárečie Ratkovskej doliny, b) Muránskej doliny, c) Štítnickej doliny
14) nárečia východného Gemera (Slanskej doliny)
15) horehronské nárečia

Západoslovenské nárečia

Severná skupina

16) hornotrenčianske nárečia: a) hornotrenčianske, b) kysucké, c) hornokysucké nárečie
17) dolnotrenčianske nárečie
18) považské nárečia: a) považské, b) podjavorinské, c) myjavské nárečie

Juhovýchodná skupina

19) stredonitrianske nárečia: a) stredonitrianske, b) topoľčianske, c) hlohovské nárečie
20) dolnonitrianske nárečie

Juhozápadná skupina

21) nárečia trnavského okolia: a) trnavské, b) modranské nárečie
22) záhorské nárečia: a) záhorské, b) skalické nárečie

Východoslovenské nárečia

Juhozápadná skupina

23) spišské nárečia: a) lučivnianske nárečie, b) nárečie západného Spiša, c) hnilecké nárečie, d) nárečia stredného Spiša
24) nárečia juhovýchodného Spiša a juhozápadného Šariša
25) abovské nárečia: a) abovské nárečie, b) západoabovské nárečie

Stredná skupina

26) šarišské nárečia: a) nárečie stredného Šariša, b) nárečie severného Šariša
27) zemplínske nárečie

Východná skupina

28) užské nárečia
29) sotácke nárečia

Spoločné skupiny

30) oblasť goralských nárečí
31) oblasť ukrajinských a rusínskych nárečí
32) slovenské obyvateľstvo nárečovo rôznorodé v maďarskej jazykovej oblasti
33) oblasť maďarských nárečí