Archív nárečí SNK

Archív nárečí Slovenského národného korpusu (AN SNK) je rozsiahly elektronický súbor zvukových záznamov nárečových prehovorov a súvisiacich zdrojov. Archív sa buduje v oddelení SNK JÚĽŠ SAV od r. 2013 vďaka spolupráci s viacerými slovenskými univerzitami a individuálnymi poskytovateľmi. Zdroje AN SNK sú určené predovšetkým na dialektologický výskum, ale môžu poslúžiť aj historikom, etnológom, kulturológom a širokej odbornej verejnosti.

Záujemcom o prácu s AN SNK je od 20. decembra 2018 k dispozícii 3. verzia interaktívnej databázy, ktorá obsahuje údaje o 333 nárečových nahrávkach v celkovej dĺžke trvania viac ako 74 hodín od
11 individuálnych a 7 inštitucionálnych poskytovateľov. Oproti 2. verzii je databáza rozšírená
o informácie o 53 nahrávkach (PO-23 až PO-54), ktoré sú spracované v rôznej kvalite.

Prvá verzia databázy AN SNK bola sprístupnená v auguste 2017 a obsahovala informácie o 100 nárečových nahrávkach od 11 individuálnych poskytovateľov. Druhá verzia databázy AN SNK bola sprístupnená v decembri 2017 a obsahovala informácie o 280 nárečových nahrávkach od
11 individuálnych a 7 inštitucionálnych poskytovateľov.

Údaje v databáze zahŕňajú podstatné informácie o explorátoroch, respondentoch a o zvukových záznamoch (typ nárečia, miesto nahrávania, vek respondenta a pod.), na základe ktorých sa dá
v databáze vyhľadávať. Časť informácií je verejne dostupná v tabuľkovom prehľade. S celou databázou je možné pracovať po zaregistrovaní sa. Konkrétne nahrávky sú dostupné prezenčne
v priestoroch oddelenia SNK JÚĽŠ SAV po dohode s pracovníkmi zodpovednými za tento projekt.

Podrobnejšie o východiskách tvorby AN SNK.

Mapa nárečí na území SR

Mapa

Zdroj mapy

Štolc, J. a kolektív autorov: Atlas slovenského jazyka I. Vokalismus a konsonantizmus. Mapy. Bratislava: Slovenská akadémia vied 1968.

Digitalizácia mapy

Slovenský národný korpus (november 2014)

Stredoslovenské nárečia

Severná skupina

1) liptovské nárečia: a) stredné, b) západné, c) východné
2) oravské nárečia: a) dolno-, b) stredo-, c) hornooravské
3) turčianske nárečie
4) hornonitrianske nárečia: a) hornonitrianske, b) prievidzské

Južná skupina

5) zvolenské nárečia: a) nárečie zvolenského Pohronia, b) detvianske nárečie zo Zvolena
6) tekovské nárečia: a) nárečie tekovského Pohronia, b) horno-, c) stredožitavské nárečie
7) hontianske nárečie
8) hontiansko-novohradské vrchárske nárečie
9) modrokamenské nárečie
10) nárečie stredného Novohradu
11) ipeľské nárečie
12) nárečia západného Gemera: a) nárečie sušianske, b) nárečie rimavské, c) nárečie Bižskej doliny, d) nárečia na hornej Rimavici
13) nárečia stredného Gemera: a) nárečie Ratkovskej doliny, b) Muránskej doliny, c) Štítnickej doliny
14) nárečia východného Gemera (Slanskej doliny)
15) horehronské nárečia

Západoslovenské nárečia

Severná skupina

16) hornotrenčianske nárečia: a) hornotrenčianske, b) kysucké, c) hornokysucké nárečie
17) dolnotrenčianske nárečie
18) považské nárečia: a) považské, b) podjavorinské, c) myjavské nárečie

Juhovýchodná skupina

19) strednonitrianske nárečia: a) stredonitrianske, b) topoľčianske, c) hlohovské nárečie
20) dolnonitrianske nárečie

Juhozápadná skupina

21) nárečia trnavského okolia: a) trnavské, b) modranské nárečie
22) záhorské nárečia: a) záhorské, b) skalické nárečie

Východoslovenské nárečia

Juhozápadná skupina

23) spišské nárečia: a) lučivnianske nárečie, b) nárečie západného Spiša, c) hnilecké nárečie, d) nárečia stredného Spiša
24) nárečia juhovýchodného Spiša a juhozápadného Šariša
25) abovské nárečia: a) abovské nárečie, b) západoabovské nárečie

Stredná skupina

26) šarišské nárečia: a) nárečie stredného Šariša, b) nárečie severného Šariša
27) zemplínske nárečie

Východná skupina

28) užské nárečia
29) sotácke nárečia

Spoločné skupiny

30) oblasť goralských nárečí
31) oblasť ukrajinských nárečí
32) slovenské obyvateľstvo nárečovo rôznorodé v maďarskej jazykovej oblasti
33) oblasť maďarských nárečí